BodhiTV ของเนปาล เสนอข่าวการเผยแพร่พระธรรม ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ ประเทศเนปาล

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  17 เม.ย. 2567
หมายเลข  47696
อ่าน  2,136

วันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ สถานีโทรทัศน์ BodhiTV ของเนปาล ได้นำเสนอข่าวการเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ เมืองกาฐมัณฑุ ลุมพินี กบิลพัสดุ์ และโปขรา ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ช่วงหนึ่งของข่าวดังกล่าว ได้พูดถึงเรื่องของสมาธิที่มีผู้สอบถามในที่สนทนา และได้มีการนำเสนอเสียงการสนทนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตอบคำถามของชาวเนปาลผู้ร่วมสนทนา ในคำถามเรื่องของ "สมาธิ" ดังกล่าว ที่น่าสนใจยิ่ง ดังนี้

ท่านอาจารย์ : "..เป็นผู้ที่ละเอียด ถ้าตอบว่า มี หมายความว่า รู้ว่าสมาธิคืออะไร จึงรู้ว่า มี ถ้าไม่รู้ว่า "สมาธิ" คือ อะไร จะตอบได้ไหม? ว่า มีสมาธิ!!

ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เกิด "นิสัย-อุปนิสัย" ที่ค่อยๆ เริ่มไตร่ตรอง สิ่งที่ได้ฟังที่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ทรงตรัสรู้ตรัส ให้เข้าใจความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง "ทุกคำ" ต้องเป็นผู้ที่เริ่มละเอียด ... "

(ท่านสามารถติดตามฟังบันทึกการสนทนานี้ทั้งหมด ได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ในตอนท้ายของกระทู้)

ขอเชิญคลิกชมข่าวดังกล่าว ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

อนึ่ง ใน เวปไซต์ของ Bodhi Television ได้ระบุจุดประสงค์ของการทำงานของ BodhiTV โดยสรุปว่า มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของพุทธศาสนิกชนและผู้ปรารถนาดี เพื่อสร้างเวทีเป็นจุดนัดพบในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาพุทธศาสนา Bodhi Television เป็นช่องโทรทัศน์พุทธศาสนาช่องแรกและช่องเดียวในประเทศเนปาล

สถานีโทรทัศน์ แห่งนี้จึงมุ่งหวังที่จะให้ความรู้ จูงใจ และแจ้งประชาชนให้สร้างและเพิ่มความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมเป็นกระแสหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างโลกที่สงบสุข Bodhi Television ยังคงเป็นเวทีสื่อในการนำความคิดสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งหมด รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อให้เนปาลสามารถเป็นผู้นำในการเผยแพร่และส่งเสริมพุทธศาสนา ตลอดจนการทำให้ลุมพินีเป็นสากลเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญ รุ่งเรืองของประเทศเนปาลและโลก..


ขอเชิญติดตามฟังบันทึกการสนทนาต้นฉบับ (ฉบับเต็ม) ตามการเสนอข่าวดังกล่าว ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


ขอเชิญติดตามกระทู้ข่าวที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เดินทางไปเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศเนปาล ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

- หนังสือพิมพ์ onlinedabali ของเนปาล ลงข่าวการเดินทางไปเผยแพร่พระธรรม ของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

- หนังสือพิมพ์ API Times ประเทศเนปาล เสนอข่าวชื่นชมคณะแพทย์และพยาบาล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จากประเทศไทย

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ถวายการต้อนรับภันเตสุมังคโลพร้อมด้วยรัฐมนตรีจากจังหวัดลุมพินี เนปาล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Kalaya
วันที่ 17 เม.ย. 2567

กราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 17 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

เมล็ดพืชที่ท่านอาจารย์หว่านไปทั่วโลกบัดนี้กลับมาขึ้นงอกงามในแดนพุทธภูมิ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
วันที่ 17 เม.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อได้ไปกราบเท้าลาท่านอาจารย์ก่อนท่านจะเข้าไปพักผ่อนในห้องวีไอพีเพื่อรอเครื่องบิน ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า "สำเร็จแล้ว" ด้วยสายตาที่ปลื้มปิติ

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งที่ได้นำพระธรรมกลับมาทอแสง ณ ดินแดนบ้านเกิดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kulwilai
วันที่ 17 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
มังกรทอง
วันที่ 17 เม.ย. 2567

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
namarupa
วันที่ 17 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง ที่มีความเมตตาต่อชาวเนปาล ได้นำพระธรรมกลับมาสู่ ณ ดินแดนที่ประสูติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการสักการะบูชาที่สูงสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
namarupa
วันที่ 17 เม.ย. 2567

และขออนุโมทนาคณะผู้ริเริ่มจัดทริปนี้ ให้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีทุกประการด้วยค่ะ กุศลจิตของทุกท่านสำเร็จแล้วนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
วันที่ 18 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lokiya
วันที่ 18 เม.ย. 2567

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 18 เม.ย. 2567

ท่านผู้ที่เห็นความสำคัญของการได้รู้ความจริงที่ประเสริฐยิ่ง สำหรับที่ผู้ที่ได้เกิดมาแล้วมีสถานะที่ควรจะได้ฟัง ควรได้รู้ ท่านก็ไม่หยุดที่จะกล่าวคำที่แสดงความจริงนั้น แม้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหน ดินแดนใด ด้วยการเดินทางที่มีความไม่สะดวกสบายอย่างไรก็ตาม ระยะเวลากระชั้นชิด ติดๆ กัน ไม่มีเว้นในแต่ละวัน ท่านไม่รีรอที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกล่าวคำจริงให้เขาเหล่านั้นได้ฟัง

กราบเท้าบูชาพระคุณยินดีในกุศลกับท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Junyuhn@hotmail.com
วันที่ 19 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง ท่านอาจารย์แสดงธรรมที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ชาวเนปาลได้รับรู้ความจริง ท่านอาจารย์นั่งบรรยายแต่ละครั้งเป็นหลายชั่วโมง โดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าให้เห็นเลย ถึงแม้บางสถานที่สภาพอากาศจะร้อนเพียงใด เมื่อมีโอกาสสอบถาม ท่านบอกว่า "เราต้องช่วยกันเผยแพร่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางออกไป ... " แสดงถึงบารมีของท่านอาจารย์ เพียบพร้อม ทั้งขันติ วิริยะ เมตตา ฯลฯ . ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Wisaka
วันที่ 20 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพสูงยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jarunee.A
วันที่ 26 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ