ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ถวายการต้อนรับภันเตสุมังคโลพร้อมด้วยรัฐมนตรีจากจังหวัดลุมพินี เนปาล

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 ก.พ. 2567
หมายเลข  47391
อ่าน  1,282

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา หม่อมบงกชปริยา ยุคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ ได้ร่วมกันถวายการต้อนรับ ท่านภันเตสุมังคโลและคณะ ซึ่งประกอบด้วย ดร.อนิตา ชาห์ ธุนคานา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการวางแผนแห่งชาติ ของรัฐบาลเนปาล (Dr. Anita Shah Dhungana member of National Planning Committee) คุณเคซี คุปตะ รัฐมนตรีพัฒนาสังคมแห่งจังหวัดลุมพินี ประเทศเนปาล (Mr. K.C. Gupta Social Development Minister of Lumbhini province Nepal) พร้อมด้วยคุณดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และภริยา ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซอยเจริญนคร ๗๘ ถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร

การเดินทางมาของท่านภันเตสุมังคโล และคณะ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้เดินทางไป เผยแพร่พระธรรมครั้งอัศจรรย์และยาวนานที่สุด ณ แดนพุทธภูมิ ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินเดีย ซึ่งในช่วงที่ท่านอาจารย์และคณะ เดินทางไปสักการะยังสังเวชนียสถานลุมพินี ประเทศเนปาล ได้มีท่านภันเตสุมังคโล ชาวเนปาลซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดในกรุงกบิลบัสดุ์ ทราบข่าวการเดินทางมาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ (ท่านเคยเดินทางมาศึกษาที่มหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้) จึงเดินทางมาต้อนรับท่านอาจารย์และคณะ พร้อมด้วยคุณโซฮาน หลานชายของท่านภันเต ซึ่งมีความสนใจในพระพุทธศาสนา

จากที่คุณโซฮานหลานชายของท่านภันเตสุมังคโลมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ก็เริ่มมีความเข้าใจและเกิดความปีติซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง จนเป็นเหตุให้มีความดำริจากทางเนปาล ในการที่จะมี มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศเนปาล เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของชาวเนปาลต่อไป จึงมีโครงการที่จะส่งคุณโซฮานและกลุ่มผู้สนใจที่จะศึกษาพระธรรมชาวเนปาล มาศึกษาพระธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศไทย ในเร็วๆ นี้ เพื่อจะนำความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องกลับไปเผยแพร่ยังประเทศเนปาลเป็นการมั่นคงถาวรต่อไป

นอกเหนือไปจากที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย ซึ่งได้มีการก่อตั้งขึ้นโดยผู้ศึกษาและเข้าใจพระธรรมชาวอินเดีย โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้เดินทางไปประดิษฐานพระธรรมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ และได้มีความพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันได้มีคหบดี ผู้สนใจศึกษาธรรมชาวอินเดียเกิดกุศลศรัทธาแสดงเจตนาที่จะมอบที่ดินจำนวนถึง ๑๗ ไร่ ใกล้พระวิหารเชตวัน ให้แก่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย เพื่อที่จะดำเนินการให้มีการจัดสร้างสำนักงานที่ทำการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมที่ถูกต้องตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรสรู้และทรงมีพระมหากรุณาแสดงไว้ ให้มีความมั่นคงถาวร เพื่อประโยชน์สำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตของชาวอินเดียผู้มีความสนใจสืบไป ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สมเจตนารมณ์และความตั้งใจมั่นของท่าน อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับศาสนาจนหมดใจ

อนึ่ง ภายหลังจากการถวายการต้อนรับท่านภันเตสุมังคโลและคณะ ดังกล่าวแล้ว ท่านภันเตสุมังคโลและคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ดร. อนิตา ชาห์ ธุนคานา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการวางแผนแห่งชาติ ของรัฐบาลเนปาล (Dr. Anita Shah Dhungana member of National Planning Committee) คุณเคซี คุปตะ รัฐมนตรีพัฒนาสังคมแห่งจังหวัดลุมพินี ประเทศเนปาล (Mr. K.C. Gupta Social Development Minister of Lumbhini province Nepal) พร้อมด้วยคุณดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และภริยา ก็ได้ร่วมสนทนาในรายการถ่ายทอดสดการสนทนาพิเศษ (ออนไลน์) ที่ทางมูลนิธิฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้ชมทั่วโลกที่ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดมา จะได้มีโอกาสรับรู้และร่วมยินดีในความเข้าใจที่ถูกต้องในพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นอกจากจะกำลังแพร่ขยายไปสู่ความเข้าใจของผู้ที่สนใจอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งในหลากหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ขณะนี้ ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จากการเผยแพร่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทสุดกำลัง กอปรด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแก่ทุกบุคคลที่มีความสนใจที่จะเข้าใจความจริงของชีวิต จากความจริงที่ทรงตรัสรู้และได้ทรงมีพระมหากรุณาทรงแสดงไว้ โดยไม่มีขอบเขตว่าจะเป็นชนชาติใด ศาสนาใด ก็ได้เริ่มมีนิมิตหมายอันดีที่พระธรรมกำลังก้าวเข้าไปสู่ดินแดนของประเทศเนปาลแล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการสนทนา ท่านภันเตสุมังคโลเป็นผู้แปลการสนทนาจากภาษาเนปาล เป็นภาษาไทย และ แปลคำสนทนาจากภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล

ในช่วงท้ายของการสนทนาในวันนี้ ท่านภันเตสุมังคโล ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของ ดร. อนิตา ชาห์ ธุนคานา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการการวางแผนแห่งชาติ ของรัฐบาลเนปาล และ คุณเคซี คุปตะ รัฐมนตรีพัฒนาสังคมแห่งจังหวัดลุมพินี ประเทศเนปาล ว่า จากการที่ท่านทั้งสองผู้เสมือนเป็นผู้แทนในนามของประเทศเนปาล มีความรู้สึกปีติยินดีที่ทุกท่านที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทั้งสองท่านขอขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสมาศึกษาและเข้าใจธรรม เล็กๆ น้อยๆ จากการสนทนากับท่านอาจารย์ในวันนี้ และหลังจากที่ได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้ว และถ้ามีโอกาสที่จะได้ศึกษากับท่านอาจารย์มากขึ้นอีก ก็จะทำให้ได้เข้าใจธรรมมากขึ้น

ท่านอาจารย์ได้กล่าวตอบว่า : เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่จะได้มีผู้ที่เข้าใจธรรมต่อไป เมื่อท่านทั้งสองมีความเข้าใจแล้ว ก็จะได้ช่วยกันให้มีคนอื่นได้เข้าใจด้วย ... ยินดีมากนะคะ ที่เป็นผู้ตรง เป็นสัจจะบารมี เพราะถ้าไม่รู้ว่าอะไรจริง อะไรถูก อะไรตรง ไม่มีทางที่จะเข้าใจยิ่งขึ้น ...

..ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าอย่างสูงสุดค่ะ ที่ได้ช่วยให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เป็นที่เข้าใจขึ้นกับชาวพุทธ ...

โอกาสนี้ ท่านภันเตสุมังคโล จะเดินทางไปร่วมสนทนาธรรม กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์ มศพ. ที่มีกำหนดการไปสนทนาธรรม ที่ บ้านธัมมะภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ อีกด้วย

อนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ มีกำหนดการที่จะเดินทางไปสนทนาธรรม ยังประเทศเนปาล ตามคำเชิญของท่านภันเตสุมังคโล ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้

... ขอความเจริญมั่นคงขึ้นในธรรม มีแด่ทุกๆ ท่าน ทั่วกัน ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างสูง

ยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
swanjariya
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบมนัสการท่านภันเตสุมังคโล

กราบยินดีในกุศลของชาวเนปาลที่จะมีโอกาสได้เข้าใจพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

เป็นความปิติอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ได้ฟังการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์กับชาวเนปาลผู้มาจากดินแดนประสูติขององค์พระศาสดา

กราบยินดีในกุศลจิตทุกประการของอาจารย์อรรณพ คุณตู่ปริญญ์วุฒิ คุณแอ๊วนภา และเจ้าหน้าที่ มศพ ทุกท่านที่ถวายการต้อนรับท่านภันเตสุมังคโลและท่านรัฐมนตรีจากเนปาล อย่างดียิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
muda muda
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนา ในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์สุจินต์ และยินดีในกุศลของทุกท่านและชาวเนปาลด้วยค่ะสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ไพรศรี
วันที่ 14 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jans
วันที่ 16 ก.พ. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ