อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับศาสนาจนหมดใจ

 
kanchana.c
วันที่  27 ม.ค. 2556
หมายเลข  22401
อ่าน  29,375

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เสียสละ และ ทุ่มเทเวลาให้กับศาสนาจนหมดใจ

“พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่า โลภะ ความยึดมั่น ความติด ความผูกพันในทุกอย่างจะนำมาซึ่งความทุกข์ โทสะเป็นสภาพธรรม ที่หยาบกระด้าง ประทุษร้าย ทำลาย อกุศลทั้งหลายเกิดจากความไม่รู้ ไม่รู้ว่า ตัวเองมาจากโลกไหน ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหน วันหนึ่งๆ ทำอะไร เพราะอะไร ก็ไม่รู้ ที่ทั่วโลกกำลังลำบากนั้น เพราะเป็นทาสของความรู้สึกที่เป็นสุขซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้สิ่งที่พอใจ” (จากการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์)

ผู้ที่ศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ คงจะคุ้นเคยกับเสียงท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามคลื่นวิทยุต่างๆ เป็นอย่างดี เพราะรายการแนวทางเจริญวิปัสสนามีมากมายหลายคลื่น ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด เป็นรายการที่เสมือนอยู่คู่กับสังคมมาแสนนาน ที่สำคัญ หากใครได้ฟังรายการแล้วพิจารณาด้วย ปัญญาก็คงจะเกิด นิตยสารธรรมนำโลก ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างมาก ที่ได้มีเมตตาและเปิดโอกาสให้ทางนิตยสารฯ สัมภาษณ์ถึงมูลนิธิฯค่ะ

ผู้สัมภาษณ์ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่มากนัก เนื่องจากท่านอาจารย์เพิ่งสนทนาธรรมเสร็จ ถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะใช้เวลาในการสนทนาธรรมเป็นเวลานาน แต่ดูท่าทางท่านอาจารย์ไม่เหนื่อยเลย สมกับเป็นผู้ที่มีแต่ให้อย่างแท้จริง บางคนอาจจะอยากทราบว่า ท่านอาจารย์ได้ทำอะไรให้กับศาสนาบ้าง ลองติดตามอ่านดูนะคะ แล้วท่านจะได้คำตอบค่ะ

คุณพ่อของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นข้าราชการป่าไม้ และต้องย้ายไปตามเขตต่างๆ ไม่ได้ทำงานอยู่ประจำ เพราะฉะนั้นลูกก็ติดตามคุณพ่อไปเวลาที่โรงเรียนหยุด ท่านอาจารย์มีบ้านที่กรุงเทพ แต่ตัวท่านเองเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี ลูกของคุณพ่อแต่ละคนจะเกิดตามที่ต่างๆ เพราะว่าย้ายไปตามที่ทำงานที่คุณพ่ออยู่ ตอนเด็กสนใจไปวัดฟังธรรมเท่าที่ผ่าน ไม่ได้มีใครชักจูง แต่ก็เข้าไปกราบพระธรรมดา คุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก คุณพ่อก็ทำงานต่างจังหวัด แต่ท่านอาจารย์มีบ้านที่กรุงเทพ มีคนดูแล เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จะทำอะไรที่เป็นอิสระมากเลย ใครใคร่ทำอะไรก็ทำ จะไปไหว้พระหรืออะไรก็แวะเอาเอง

ท่านอาจารย์สนใจศาสนา เพราะได้เห็นประกาศของหนังสือพิมพ์บางกอกเวิรล์ดสมัยนั้นว่า มีการสอนอภิธรรมที่พุทธสมาคม ก็อยากจะรู้ว่า อภิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคืออะไร? สอนอะไร? ท่านอาจารย์เริ่มบรรยายธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา ๕๕ ปี

ปัจจุบันท่านอาจารย์จะบรรยายธรรมเวลามีคนเชิญไป ท่านอาจารย์เคยไปบรรยายธรรมที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกาและเขมร เมื่อก่อนท่านอาจารย์บรรยายธรรมเพียงคนเดียว แต่ระยะหลังมีการบรรยายเป็นหมู่คณะ โดยมีวิทยากรหลายคน ท่านอาจารย์ให้เหตุผลว่า จำเป็นที่จะต้องมีผู้สืบทอด เพราะถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปแล้ว ใครจะทำงาน เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ได้ฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจ ก็มีศรัทธาที่จะร่วมกันเผยแพร่พระธรรมให้มั่นคงสืบต่อไป จึงทำให้มีผู้ที่ร่วมกันทำงานด้านพระศาสนาเพิ่มขึ้น ตอนนี้มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ชมรมบ้านธัมมะของ มศพ. เป็นชมรมของคนได้ฟังธรรมะ และเห็นประโยชน์ เห็นว่าควรที่จะทำดีและศึกษาพระธรรม จะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่สนใจศึกษาพระธรรมจริงๆ มารวมตัวกัน อย่างที่เชียงใหม่ ก็มีการสนทนาธรรม ผู้ที่อยู่ในชมรมจะจัดสนทนาธรรม หรือ ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น สมัครเป็นสมาชิกได้

ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ทุ่มเท และ อุทิศชีวิตให้กับศาสนาอย่างมาก จะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่า ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของนักบรรยายธรรมทุกรุ่น เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และ แตกฉานทางด้านธรรมะอย่างมาก บรรยายธรรมได้ละเอียดและลึกซึ้ง หากท่านมีเวลาว่างช่วงวันเสาร์–อาทิตย์ ลองไปฟังการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์ได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เจริญนคร ๗๘ หากไปไม่ถูก สอบถามได้ที่ ๐๒ – ๔๖๘๐๒๓๙ และ นี่คือรางวัลต่างๆ ที่ท่านอาจารย์ได้รับจากการทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา

- ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ

- ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- ปัจจุบันท่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ลูกศิษย์ทุกคนจะให้ความเคารพท่านอาจารย์อย่างมาก ใครได้เห็นการวางตัวของท่านอาจารย์ก็ต้องเกิดศรัทธา เพราะท่านเป็นคนที่เรียบร้อย พูดจาไพเราะ สมกับเป็นกุลสตรี

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาให้ปัญญากับลูกศิษย์ทุกคนค่ะ

นริศรา รายงาน

ข้อความนี้คัดลอกมาจากคอลัมน์

“คนดี คนดัง”

ของนิตยสาร

“ธรรมนำโลก”

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๖

พ.ศ. ๒๕๕๕

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kanchana.c
วันที่ 27 ม.ค. 2556

ขอกราบอนุโมทนาท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ที่นำข้อความ ที่ควรแก่อนุโมทนามาให้เผยแพร่ทางเว็ปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 27 ม.ค. 2556
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Boonyavee
วันที่ 27 ม.ค. 2556

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เข้าใจ
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขอกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง ก็จะค่อยๆ ศึกษาพระธรรมและฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์ไปเรื่อยๆ ครับ ถึงแม้ว่าปัญญา จะเจริญเติบโตได้ช้ามากๆ แต่ก็จะเป็นคนดีของสังคมและมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับครอบครัวและ ผู้ที่อยู่ใกล้ๆ ตัวพร้อมทั้งศึกษาพระธรรมและฟังพระธรรมไปจนกว่าจะตายไปครับ

กราบขอบพระคุณทีมงานบ้านธัมมะทุกๆ ท่านครับ และขอกราบอนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 28 ม.ค. 2556

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพค่ะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตท่าน พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

กราบขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนา คุณนริศรา และนิตยสาร “ธรรมนำโลก"

กราบอนุโมทนาพี่แดง (kanchana.c)  หนึ่งในผู้มีศรัทธาที่มั่นคงที่ร่วมกันเผยแพร่พระธรรมให้มั่นคงสืบต่อไป

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคณะวิทยากรทุกๆ ท่าน และขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม และ ท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมกันทุกๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suchada.s
วันที่ 28 ม.ค. 2556

กราบเท้าบูชาพระคุณอันประเสริฐของท่านอาจารย์

และขอน้อมอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
panasda
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
rrebs10576
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Jans
วันที่ 29 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 29 ม.ค. 2556

ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ทุ่มเท และอุทิศชีวิตให้กับศาสนาอย่างมาก   

จะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่า

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่แดง และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
tusaneenui
วันที่ 29 ม.ค. 2556

ขอขอบคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ประสาน
วันที่ 29 ม.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
จิตและเจตสิก
วันที่ 29 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา ในกุศลจิตแห่งท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านทั้งหลายฯ ที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิฯ  ขอโอกาสยกท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ว่าเป็น "อรรถกถาจารย์และ "ฎีกาจารย์" ที่เยี่ยมที่สุดในโลกนี้  ในเวลานี้ และขอยกหนังสือ "ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวกที่ท่านฯ เป็นผู้เรียบเรียง ว่าเป็นคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ในพระศาสนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
aditap
วันที่ 31 ม.ค. 2556

กราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขนต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Thanapolb
วันที่ 1 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขนต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

และขออนุโมทนากับทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
pheejad
วันที่ 2 ก.พ. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
NUWIE26
วันที่ 2 ก.พ. 2556

กราบท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
khampan.a
วันที่ 2 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
daris
วันที่ 3 ก.พ. 2556

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

หากไม่ได้ฟังพระธรรมจากท่าน ชาตินี้คงเกิดมาสูญเปล่าจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
hc215
วันที่ 3 ก.พ. 2556

เริ่มรู้จักฟังอาจารย์สุจินต์ จากย่า และพ่อ ตามลำดับ

ขณะนี้ทั้งย่า และพ่อ ถึงแก่กรรมแล้ว สนใจที่จะศึกษาธรรมะ แต่ก็มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีความเข้าใจไม่มากนัก ก็พยายามฟัง และอ่าน ให้มากขึ้น เรื่อยๆ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ทำให้ได้รับความรู้ และความเห็นที่ถูกต้องในการนับถือพุทธศาสนา

ด้วยความเคารพยิ่ง 

วารี

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
A1ONE
วันที่ 3 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ยอดรุ้ง
วันที่ 4 ก.พ. 2556

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

และขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
montha
วันที่ 4 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ 

ชีวิตที่เหลืออยู่ขอศึกษาพระธรรมให้มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
isme404
วันที่ 4 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
jaturong
วันที่ 7 ก.พ. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
raynu.p
วันที่ 7 ก.พ. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
orawan.c
วันที่ 11 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Charlie
วันที่ 13 ก.พ. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
pamali
วันที่ 13 ก.พ. 2556
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
umpai
วันที่ 14 ก.พ. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
phawinee
วันที่ 14 ก.พ. 2556

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
tom2012
วันที่ 19 ก.พ. 2556

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
dhammafellow
วันที่ 24 ก.พ. 2556

ขอกราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
samroiyod
วันที่ 26 ก.พ. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
พรรณี
วันที่ 28 ก.พ. 2556

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่ทำให้ดิฉันและอีกหลายๆ คนได้มีโอกาสฟังพระธรรมอันลึกซึ้งและไพเราะจากท่านอาจารย์ฯ ซึ่งก็คงจะหาบุคคลใดเสมอเหมือนท่านอาจารย์ฯ ในยุคกึ่งพุทธกาล นี้ได้อีกแล้ว ขอบคุณผู้ตั้งกระทู้นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
kao
วันที่ 28 ก.พ. 2556

ตามเสียงท่านอาจารย์มาจากคลื่นวิทยุ หยุดฟังเสียงท่านอาจารย์บ่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์บรรยายเรื่องอะไร รู้สึกยากมากๆ ไม่เข้าใจ แต่ที่ฟังเพราะเสียงอาจารย์เหมือนชวนๆ ให้ถ้าอยากรู้เรื่องที่อาจารย์บรรยายให้เข้าเวปบ้านธัมมะ ลองอ่าน ลองฟัง ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งธรรมะขั้นการฟังยังต้องฟังบ่อยๆ อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเสมอๆ จะพยายาม แต่ตอนนี้จะพยายามนำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ธรรมะคงจัดสรรแล้ว ได้เวลาแล้ว เพราะพระธรรมไม่ได้เป็นสาธารณะสำหรับทุกคน ต้องมีการสั่งสมมาจากของเดิม เสียดายจังมาเจอตอนนี้อายุมากแล้ว อ่านมากตาลาย ฟังมากเวียนหัว อยากจะเอาไปสอนลูกๆ ไม่รู้จะเริ่มยังไงให้เขาเข้าใจ  

ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่าน โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ เห็นครั้งแรกทึ่งค่ะ เพราะท่านอาจารย์อายุมากแล้วแต่ทำไมเสียงไพเราะสะกดใจให้ตามมาที่บ้านธัมมะได้  สาธุค่ะ .

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
ฐาณิญา
วันที่ 28 ก.พ. 2556

อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะ สาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
sumano
วันที่ 28 ก.พ. 2556

เป็นคนเสียสละครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
pornchai
วันที่ 28 ก.พ. 2556

ขอกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
อัษฎางค์
วันที่ 1 มี.ค. 2556

ไม่ว่าจะหลงไปทางใด เมื่อระลึกถึงคำสอนท่านอาจารย์ จะกลับมาในแนวทางที่ถูกต้องทันที ถือเป็นกุศลและบารมี ในภพชาตินี้ ที่ได้เกิดมาศึกษาพุทธศาสนา ในสิ่งที่ถูกที่ควร

ขอนอบน้อมพระคุณท่านอาจารย์ตลอดไปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
nopwong
วันที่ 1 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 45  
 
swanjariya
วันที่ 3 มี.ค. 2556

ขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ที่เมตตาแสดงธรรมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง และทำให้ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นนอกจากการฟังธรรมและพิจารณาสภาพธรรมในชีวิตประจำวัน  โดยเพียรฟังธรรมะ  ศึกษาและพิจารณาจนกว่าจะเกิดปัญญา

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ทักษพล - จริยา เจียมวิจิตร

 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
swanjariya
วันที่ 3 มี.ค. 2556

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่พระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
ch.
วันที่ 3 มี.ค. 2556

ขอกราบบูชาพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ที่ทำให้กระผมได้ฟังธรรมะในแนวทางที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก (ฟังท่านบรรยายตั้งแต่ที่วัดมหาธาตุและทางวิทยุจนถึงปัจจุบัน) ไม่หลงศึกษาในแนวทางผิดๆ เหมือนก่อนที่ได้ฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
ratana
วันที่ 5 มี.ค. 2556

ได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์ทางสถานีวิทยุในตอนเช้า และบางครั้งในช่วงตอนเย็นและฟังทางอินเทอร์เน็ตในช่วงที่มีโอกาส มีความคิดที่จะไปฟังที่มูลนิธิฯ แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะไป คงจะมีสักวันที่จะต้องไปให้ได้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์สุจินต์ และทุกๆ ท่านที่มีส่วนเผยแพร่ธรรมะด้วยค่ะ  สาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
chaweewanksyt
วันที่ 5 มี.ค. 2556

สาธุ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
กบฟังธรรม
วันที่ 7 มี.ค. 2556

อนุโมทนาบุญคะ ฟังเสียงอาจารย์บรรยายธรรมเป็นปัจจุบันมาก พยายามเข้าใจและฟังซ้ำ  สักวันคงเกิดปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
somchay
วันที่ 7 มี.ค. 2556

พอดีต้องการซีดีของอาจารย์  แล้วจะแวะไปที่ซอย 78   ขอบุญรักษา  เทวดาคุ้มครองทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
นิรมิต
วันที่ 19 มี.ค. 2556

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
charuntae
วันที่ 23 มี.ค. 2556

เสียดายที่ผมได้เจอท่านอาจารย์ช้าไปเมื่อหกปีที่แล้ว ครั้งแรกงงมาก ความรู้อะไรเนี่ย ดูมีเหตุผล แม้จะเพียงฟังในครั้งแรก แล้วก็โดยจิตที่อบรมสั่งสมมาให้เป็นคนมีเหตุผล (แต่จริงๆ เป็นคนเจ้าอารมณ์มาก) ตอนนี้ก็ยิ่งมีเหตุผลมากขี้นๆ ที่รู้จักและสนใจท่านครั้งแรก คือได้เห็นตำราเป็นรูปเล่มที่ยาวซี่งเป็นการสอนของท่านตั้งแต่ท่านอายุประมาณสักสามสิบต้นๆ ตอนเด็กๆ ก็เคยเห็นครับ ก็เปิดผ่านๆ ตอนนี้มาคิดแล้วเสียดาย ทำไมจึงไม่อ่านเมื่อตอนเด็กๆ นะ จากตำราที่เจอและเมื่อท่านได้มาบรรยายธรรมที่ จังหวัดทางภาคเหนือ ยิ่งฟังก็ยิ่งพิจารณา รู้สึกว่าฉันได้เจอบุคคลที่ฉันอยากเจอแล้วล่ะตามแรงอธิษฐาน โดยคนๆ นั้นจะเป็นคนที่ทำให้ฉันเกิดปัญญาได้มากขึ้น

เมื่อก่อนก็ทำสมาธิ สวดมนต์เป็นบ้าเป็นหลัง หลับตา มืด มองไม่เห็นอะไร เอ๊ะ ทำไมคนอื่นเขาเห็นเทวดา เห็นผี เห็นสวรรค์ นรกกัน ทำไมเราไม่เห็น แต่จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้อยากเห็นอะไรเลย แต่ ... อยากฟังธรรมมากที่สุด เพราะโดยเชื่อว่าความจริงเท่านั้นที่จะทำให้ผมเกิดปัญญาได้และหลุดพ้นได้ ซึ่งผมก็เคยเห็นแย้งกับครูบาอาจารย์หลายท่าน(พระ)ว่า สมาธิ ไม่ใช่ ปัญญา แล้วสมาธิจะทำให้หลุดพ้นได้อย่างไร  มันคนละอย่าง ฉะนั้นการหลุดพ้นควรที่จะเป็นการฟังธรรมแล้วเข้าใจจริงๆ ประจักษ์ชัดนั่นแหละ จึงควรที่จะหลุดพ้นจริงๆ    

แต่การที่ผมแสดงความคิดเห็นนี้มิได้มีเจตนาจะข้ดแย้งว่าความเห็นของใครดีกว่าใคร แต่การตกผลึกทางความคิดของผม มีความเห็นว่า พระสงฆ์บ้านเราควรที่จะมีการศึกษาพระไตรปิฎกจนถ่องแท้ โดยเฉพาะพระอภิธรรมให้เข้าใจเสียก่อน แล้วท่านจึงจะเป็นที่พึ่งของฆราวาสทั้งหลายได้  ไปทำบุญที่วัดทีไร ก็อวยพรขอให้ได้กุศลทั้งหลาย แต่น้อยท่านมากที่จะสอนให้ ละ ความเป็นตัวตน ดับทุกข์ แต่ก็คงจะยากซะแล้ว คงจะต้องเป็นผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้ฟังพระอภิธรรม ก็คงแล้วแต่เหตุปัจจัย

ป.ล. ผมโชคดีมากมากยิ่งกว่าถูกแจ๊คพอตแตกเสียอีก ที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล  ทรงจำได้ดีมาก ภาษาฟังเข้าใจสละสลวย ตอนนี้ที่บ้านมีซีดีเอาไว้ฟังมากเป็นกุรุสเลยครับ ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ ว่าไม่ว่าชาตินี้ผมจะได้โสดาปัตติผลหรือไม่ก็ตาม แต่ ผมรู้ว่าผมมาถูกทางแล้ว ครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 54  
 
chitvibool
วันที่ 27 มี.ค. 2556

กราบขอบพระคุณอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
janjao
วันที่ 30 มี.ค. 2556

กราบ เคารพอาจารย์ อย่างสูง ในภพนี้ ชาตินี้ได้ เกิดเป็นศิษย์ของอาจารย์

อนุโมทนา บุญนี้ ให้อาจารย์ ตลอดไป สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 56  
 
boonpoj
วันที่ 30 มี.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 57  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 2 เม.ย. 2556

ติดตามอ่าน ประวัติท่านอาจารย์ มาตลอดครับ ชอบอ่าน และชอบฟังการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ และคณะวิทยากร ทุกๆ ท่านเลยครับ

ขออนุโมทนา ด้วย จิต เจตสิก รูป ในการบรรยายธรรมเผยแผ่พระธรรม ของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยท่านอาจารย์และคณะวิทยากร ทุกวาระ ทุกกาลสมัย ทุกสถานที่ ตลอดไปครับ และขอส่งความคิดถึง ด้วยความเคารพ ไปยังพี่สพรั่ง และขอขอบพระคุณพี่สพรั่ง ที่แนะนำผม ให้เริ่มต้น ฟัง ปกิณกธรรม แผ่นที่ 1 เรื่อยไป อย่างช้าๆ  อย่าใจร้อน ความจริง ย้อนไปเมื่อ 2540 ผมยังไม่เคย ฟังธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ แต่อาศัยการฟังธรรม จาก แผ่นซีดี ที่บรรยายโดยพระภิกษุ ผู้เป็นครูบาอาจารย์ ที่มีชื่อเสียง ด้านสมถกรรมฐาน ด้านวิปัสนากรรมฐาน หลายๆ ท่าน  เรียกได้ว่า แทบจะมีครบเกือบทุกท่าน มีหนังสือธรรม ที่เขียนบรรยาย จากผู้เชี่ยวชาญ ศาสนา หรือ จากพระอาจารย์ ทั้งหลาย รวมความแล้ว มีหนังสือธรรม ไว้อ่านมากแทบเป็น ห้องสมุด มีซีดีบรรยายธรรม เป็น หลายร้อย แผ่น ที่สลับผัดเปลี่ยนฟังจนเป็น กิจวัตร เคยชิน และยังสวดมนต์  มากมาย นั่งสมาธิ สม่ำเสมอ โดยเฉพาะ เมื่อเริ่มอุปสมบท ในปี 2542 ที่วัดพุทธไชโย อ.หัวหิน (สายเดียวกับ หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ) 

ผมลาราชการ แบบไม่เป็นทางการ ผู้ใหญ่ท่านเมตตา อนุมัติ ภายในให้ 1 เดือน ในการอุปสมบท ตรงนี้ ขอกราบกตัญญูไปยัง เจ้าอาวาส ที่เมตตาให้ ผมได้บวช และเมตตา สอนการนั่ง กรรมฐาน ผมทราบว่า ระยะบวชน้อย จึงตั้งใจจะไม่ฝ่าฝืนวินัยสงฆ์ทุกข้อ และก็ทำได้ด้วยครับ ยามว่างทุกครั้ง ผมจะเจริญอานาปาสติ พิจารณาอสุภ 

ตั้งแต่วันแรก ก็เริ่มเรียนรู้ จากพระพี่เลี้ยง และทำตาม หลังทำวัตรเย็น จะต้องนั่งสมาธิ ทุกองค์ และจะหยุดนั่ง ตอนไหนให้เป็นไปตามอัธยาศัย ซึ่งผม พยายาม ตามลมหายใจ บริกรรม ตามไปด้วย แบบเอาเป็นเอาตาย รวมแล้ว สมาธิ มารวมตัวเอาเมื่อวันที่ 10 หลังจากบวชเข้ามาได้แล้ว เมื่อออกจากสมาธิ ความปิติทำเอาน้ำตาไหล ทรุดลงกราบ พระพี่เลี้ยง ที่ นั่งสมาธิด้วย  

ต่อจากนั้นเหลือเวลาอีก 20 วันก่อนสึก จึงใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าในการเจริญสมาธิ และปรากฎว่าพัฒนา จากสมาธิเล็กน้อยกลายเป็นอัปนาสมาธิ และคลับคล้ายว่า จะเริ่มลงลึกเป็นระดับฌาน ท่านเจ้าอาวาส (พระรุ่นพี่ได้เล่าให้ฟังว่า ท่านมี เจโต ฯ) ผมลองทดสอบแบบขอขมาก่อน ในตอนกลางคืน แต่เมื่อเช้า ฉันเสร็จ ท่านเจ้าอาวาส จะเรียกเราเข้าไปอธิบายในสิ่งที่เราแอบถามในใจ รวม 3 ครั้ง จึงอนุโมทนา ท่านเจ้าอาวาส บอกเราว่า "โยมเสธ ฯ ถ้ายังไม่สึก สมถ จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถขึ้นถึง รูปฌาน ได้ด้วย หากไม่ทิ้งการปฏิบัติ เมื่อสึกออกไป ตำแหน่งยศ อาจก้าวถึง พลโท 

ในระยะนั้น เมื่อสึกออกมา รับราชการต่อ ก็ ยังคง ทำตามที่เคยได้รับการสอนจากวัดพุทธไชโย เสมอมา 

มีห้วงนึงที่ต้องไป ราชการที่ ภาคเหนือ พบเพื่อนนายทหารสนิทท่านนึง ท่านแนะนำให้ฟัง อาจารยฺ์สุจินต์ จำได้ว่าเป็นแผ่นเรื่อง เมตตา นำมาให้เรา และเราก็เก็บไว้ ดูชื่อแล้ว เป็นพลเรือน เลยยังไม่ศรัทธา และเก็บแผ่นนั้นมาร่วมเป็นปี

มีอยู่วันนึง ก็ลองฟังซีดีของท่านอาจารย์ ทันที่ที่เปิด ยังไม่คุ้นเคยกับท่านอาจารย์ หญิง ที่กำลังบรรยายแต่ก็ลองติตตามดู ปรากฎว่า จริตของเรา ชอบแบบนี้ เลยฟังแผ่นเดียวนั้นมาตลอด และเมื่อว่างจากการทำงานต่าง จว.ก็หาหนทางมามูลนิธิฯ เพื่อมาซื้อแผ่น ปรากฏว่าพบพี่สพรั่ง บอกแมว เข้ามาในห้องเลยเอาชุดปกิณกธรรมไปฟัง และโชคดีที่ได้สนทนาธรรมกับ อจ. สุจินต์ 

นับตั้งแต่บัดนั้น จนมาบัดนี้ ผมพอเข้าใจสติปัฎฐาน ๔  ธรรมจากการฟัง ปัญญา ของผม เริ่มเกิดอย่างช้าๆ ๆ

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์แม่ และคณะวิทยากร รวมทั้งพี่สพรั่งครับ

พันเอก ธนภัทร ภูยานนท์

 
  ความคิดเห็นที่ 58  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 3 เม.ย. 2556

จากวันนั้นที่พบพี่สพรั่ง ที่มูลนิธิ ฯ พี่สพรั่ง นั่งสนทนา กับ ท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ ในห้อง และเมื่อเห็นผม ได้กวักมือเรียกผม เข้าไป ผมจึงมีโอกาสและได้กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ท่านอาจารย์ ได้ชวนสนทนาเบื้องต้นในแง่พระอภิธรรม การสนทนานั้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะใกล้เวลารับประทานอาหารเที่ยง..สิ่งที่ท่านอาจารย์สนทนาออกมา ผมคิดว่า คงไม่แตกต่างจากที่ผม เคย ได้ฟัง ได้อ่านมา และได้ตอบท่านอาจารย์ว่าพอเข้าใจบ้าง ครับ หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกัน และผมได้กราบขออนุญาตลากลับก่อน ในช่วงบ่าย

ผมเริ่มฟัง แผ่น ที่ 1 ปกิณกธรรม ก่อนและฟังเรื่อยสลับกับ แผ่นพื้นฐานพระอภิธรรม ส่วนจิตปรมัตถ์ ทดลองฟัง เบื้องต้น แล้วปรากฎว่าลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจ เลยหันมาฟัง พื้นฐาน และ ปกิณกธรรม เหมือนเดิม 

ผลของการฟัง ปรากฎว่า ตลอดเวลาที่เคยศึกษาเล่าเรียนฟังพระธรรม จากสำนักฯ ต่างๆ และจากพระเถระหลายๆ ท่าน...และเข้าใจว่าตน ลึกซึ้ง ในเรื่องศาสนาพุทธและการปฎิบัติตน ถูกต้องนั้น กลายเป็น คลาดเคลื่อน ผิดพลาด แทบจะต้องลบความเข้าใจแบบเดิมออกจากสมอง ทิ้ง เกิดความเสียดาย และดีใจพร้อมกันเสียดายที่มาได้ฟังการบรรยายพระธรรมของท่านอาจารย์ช้าเกินไป ควรจะได้พบท่านตั้งนานมาแล้ว แต่ก็ดีใจว่า ถึงจะเพิ่งมาพบ ก็ยังดีกว่าไม่ได้พบเลยจน หมดอายุขัย

สรุปว่า ผมลบข้อมูลในสมอง และเริ่มต้น ฟังพระธรรมจากท่านอาจารยฺ์ แต่เพียงผู้เดียว จะฟังไปจนชั่วชีวิตจะหาไม่ อนาคต ผมไม่สนใจว่า จะต้องจุติหรือปฎิสนธิในภพภูมิใด เพราะท่านอาจารย์สอนไว้ว่า "สร้างเหตุดีไว้สม่ำเสมอ" ผลจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่ต้องกังวล และผมก็ไม่กังวล ครับ

ขอกราบอนุโมทนา มาอีกครั้งครับ

พันเอก ธนภัทร ภูยานนท์

 
  ความคิดเห็นที่ 59  
 
อนุบาลธรรม
วันที่ 8 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนาบุญครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 60  
 
pornporn
วันที่ 9 เม.ย. 2556
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 61  
 
boonpoj
วันที่ 10 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 62  
 
piok
วันที่ 30 เม.ย. 2556

กราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพรักและบูชาอย่างสูงที่สุด และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 63  
 
chaweewanksyt
วันที่ 1 พ.ค. 2556

บุญมีได้มาพบผู้นำทางสงบมาเผยแพร่..ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ..ทุกท่านค่ะ

ขอติดตามฟังต่อไปทุกภพทุกชาติ..

สาธุ สาธุ สาธุ

กราบ 1 กราบ 2 กราบ 3 ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 64  
 
chaweewanksyt
วันที่ 2 พ.ค. 2556

ขอกราบขอบพระคุณด้วยอีกคนหนึ่งค่ะ

สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 65  
 
anong55
วันที่ 22 พ.ค. 2556

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 66  
 
wannee.s
วันที่ 31 พ.ค. 2556

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 67  
 
ปัณฑฬะ
วันที่ 1 มิ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพรักยิ่ง ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มาพบท่านอาจารย์บรรยายธรรม การฟังธรรมจากท่านอาจารย์ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาในชีวิตผมนั้น ขอบอกทุกท่านที่มีโอกาสได้อ่านกระทู้นี้ว่า ผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่มีโอกาสดีๆ ที่สุดในชีวิตที่ได้รับฟังธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้กับชีวิตได้จริงๆ ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงจากเดิมในทางที่ดีขึ้น ธรรมมะที่ท่านอาจารย์สอนนั้นมีค่ากับชีวิตผมจริงๆ มีค่าที่สุดก็ว่าได้ ผมคงไม่สามารถผ่านปัญหาในชีวิตอย่างดีได้ หากผมไม่เข้าใจในชีวิตและธรรมมะ ตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนไว้ ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่าน จงมีศรัทธาในการอบรมปัญญา ฟังธรรมตามทางที่ท่านอาจารย์ แนะนำ เรื่อยไปเถอะครับ แล้วท่านจะเข้าใจชีวิต และโลกนี้ดีขึ้น นำมาซึ่งความสุขได้จริงๆ ครับ

สุดท้ายนี้ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ และขอเป็นแรงใจในการเผยแพร่พระธรรมของท่านอาจารย์จนไม่มีที่สิ้นสุดครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 68  
 
papon
วันที่ 17 มิ.ย. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 69  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 19 มิ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขนต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง นับเป็นวาสนาของผมที่ได้เกิดมาในร่มเงาดินแดนพุทธศาสนาและได้ทันฟังการบรรยายธรรมอันไพเราะจากเสียงท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ นับเป็นสิ่งประเสริฐเปรียบค่ามิได้...จะขอติดตามฟังธรรมจากท่านอาจารย์ ตลอดไปครับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ

พันเอก ธนภัทร ภูยานนท์

 
  ความคิดเห็นที่ 70  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 มิ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 71  
 
bauloy
วันที่ 1 ก.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 72  
 
ดวงทิพย์
วันที่ 2 ก.ค. 2556

เคารพและรักท่านอาจารย์สุจินต์  เสมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่คะ ท่านสุดยอดมากๆ ไม่ทราบว่าท่านทำได้อย่างไรช่างน่าอัศจรรย์ ท่านไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยเลย เสียงใสมากแม้พูดนานๆ ก็ตาม และปฏิภาณไหวพริบท่านในการตอบคำถามธรรมะช่างฉับไว ด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ...จึงทำให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงแม้อายุท่านจะ  ๘๗ ปีแล้วก็ตาม....มีหลักฐานในพระไตรปิฏกเขียนไว้

ขอกราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยใจค่ะ

ช่างโชคดีที่พบและได้สนทนากับท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 73  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 22 ก.ค. 2556

ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ทุ่มเท และอุทิศชีวิตให้กับศาสนาอย่างมาก จะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่า

ข้อความนี้ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเพราะทุกครั้งที่ไปกราบท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์จะเมตตาสั่งสอนให้ธรรมะตลอดไม่มีเหน็ดเหนื่อย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพรักอย่างยิ่ง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 74  
 
Tomnana
วันที่ 30 ส.ค. 2556

กราบอนุโมทนา ท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 75  
 
dawhan
วันที่ 20 ต.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. กาญจนา และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 76  
 
intra
วันที่ 23 ต.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 77  
 
govit2553
วันที่ 24 ต.ค. 2556

ผมว่า ผมเจออาจารย์ทางธรรมแล้วล่ะ

ขอกราบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 78  
 
เพียงดิน
วันที่ 28 ต.ค. 2556

กราบแทบเท้าอาจารย์ และอนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 79  
 
fouron
วันที่ 6 ก.พ. 2557

ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 80  
 
janjao
วันที่ 11 ก.พ. 2557

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 81  
 
natre
วันที่ 6 มี.ค. 2557

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณความเห็นที่ 16

 
  ความคิดเห็นที่ 82  
 
napachant
วันที่ 2 เม.ย. 2557

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 83  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 4 เม.ย. 2557

กราบอนุโมทนาบุญของท่านอาจารย์สุจินต์ ผู้เป็นที่เคารพรักอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 84  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 13 พ.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 85  
 
MAHAPOONYO
วันที่ 29 พ.ค. 2557

สาธุ  ดีแล้ว  ดีแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 86  
 
mild
วันที่ 29 มิ.ย. 2557

ตั้งแต่เกิดมา ก็พึ่งพบผู้ทีมีการเสียสละอย่างที่สุด ไม่ให้ผู้ฟังได้เข้าใจผิดในทุกคำที่แสนละเอียด ทั้งการแสดงธรรมก็มีความไพเราะ ประกอบด้วยเหตุและผล มีความเป็นมิตรกับทุกคน ด้วยเหตุนี้ จึงขอกราบเท้าท่านอาจารย์ ขออนุโมทนาในทุกกุศลที่ควรค่าแก่การเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 87  
 
Dechachot
วันที่ 15 ก.ค. 2557

เมื่อครั้งเป็นเด็กเคยได้ฟังบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์ทางสถานีวิทยุ  ที่คุณพ่อเปิดฟังตอนเช้าๆ  ตอนนั้นไม่ค่อยสนใจธรรมะเท่าไรนัก  ทราบแต่เพียงว่าน้ำเสียงท่านไพเราะน่าฟังมาก  กระทั่งวันนี้น้ำเสียงท่านไม่เปลี่ยนแปลงเลย  บัดนี้ กระผมได้พบอาจารย์ธรรมะที่แท้จริงแล้ว

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 89  
 
peem
วันที่ 11 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 90  
 
เธอผู้ตั้งใจฟัง
วันที่ 12 ส.ค. 2557

วันแม่วันนี้เวียนมาอีกครั้ง ผมเคยเขียนจดหมายมากราบท่านอาจารย์ให้เป็นคุณแม่คนที่ 2 ของผม (หลายปีมาแล้วครับ) เพราะคุณแม่คนแรกของผมในชีวิตจริงท่านจากไปแล้ว อาจารย์สุจินต์ครับ ท่านเป็นคุณแม่ของผมอีกท่านหนึ่งที่พร่ำสอนสิ่งดีๆ ของพระพุทธองค์ให้ลูกคนนี้ของอาจารย์ ได้รับรู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมากมาย ลูกจึงมีฉายาว่า "เธอผู้ตั้งใจฟัง" ลูกขออุทิศกุศลความดีที่ลูกปฏิบัติได้แล้ว ขอคุณแม่โปรดมีเมตตาอนุโมทนายินดีกับลูกคนนี้ด้วยครับ

กราบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูง

นายปฐวี โกวิทเจริญกุล 2501

 
  ความคิดเห็นที่ 91  
 
harji
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอกราบเท้าอ.สุจินต์ ที่เป็นคนเห็นคุณและรู้ถึงความจริงเป็นผู้ที่อุทิศกายและใจอย่างมาก ในขณะนี้อฺเหมือนทำกิจอย่างพระพุทธเจ้าที่เสียสละเวลาถึง ๔๕ พรรษาทรงโปรดสัตว์โลก ในสิ่งที่ตนได้ตรัสรู้ถึงความจริงของธรรมะในขณะนี้อ.สุจินต์ก็เป็นผู้ที่สานต่อพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ดีแล้วให้พวกเราได้รู้ ครับขอกราบเท้าครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 92  
 
kullawat
วันที่ 12 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 93  
 
Patchanon
วันที่ 24 ก.พ. 2558

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยใจเคารพยิ่งครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 94  
 
นิตยา
วันที่ 27 ก.พ. 2558

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง ที่ได้มอบความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 95  
 
pawitkitump
วันที่ 7 มี.ค. 2558

ขอกราบเท้าท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ ขออนุโมทนาด้วยเถิดนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 96  
 
jirat wen
วันที่ 26 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 98  
 
นิคม
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 99  
 
ณัฐา
วันที่ 14 ต.ค. 2558

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนาคร่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 102  
 
Guest
วันที่ 17 ต.ค. 2558

น้อมกราบ ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและบูรพาจารย์  ซึ่งเป็นผู้ที่ให้โอวาทและคำสอนเหล่านั้น ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 103  
 
young
วันที่ 17 พ.ย. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ได้ทางสว่าง แก่ผม และ ผมกำลังฟัง ซีดี พระอภิธรรม อยู่ตอนนี้อยู่ที่แผ่นที่ 279 และบางแผ่นก็เปิดวนไปมา เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ผมเคยศึกษา พระธรรมมาแต่ก็รู้สึกยังไม่ลึกเหมือนการฟังธรรมของท่านอาจารย์จึง ขอกราบขอบพระคุณมายังที่นี้ด้วยครับ 

ณัฐวุฒิ นารานิชดา

 
  ความคิดเห็นที่ 104  
 
Lastseason
วันที่ 19 พ.ค. 2559

กราบเท้าบูชาพระคุณอันประเสริฐของท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 105  
 
Chaiwit
วันที่ 19 พ.ค. 2559

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจิตน์ และคณะอาจารย์ทุกท่าน

ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 106  
 
hetingsong
วันที่ 20 พ.ค. 2559

ขอสรรเสริญในคุณงามความดีของอ.สุจินต์  ที่อุตสาหะ วิริยะ พากเพียร ในการอธิบายธรรมะให้ผู้ที่มาใหม่ และผู้ที่เข้าใจผิด ได้เข้าใจธรรมะ  เมื่อโอกาสเหมาะสมมาถึง ผมตั้งใจจะเข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งในงานส่งเสริมและเผยแพร่ธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 107  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 108  
 
abhirak
วันที่ 15 มิ.ย. 2559

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ผู้เป็นนาถะ เป็นผู้จุดประกายให้เกิดความขวนขวายศึกษาธรรมะในแนวทางที่ถูกต้อง พระคุณนี้หาที่สุดที่ประมาณไม่ได้จริงๆ เป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิไปในเบื้องปลาย

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความนอบน้อมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 109  
 
Thanapolb
วันที่ 15 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพรักยิ่ง บุคคลตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ที่ทำคุณประโยชน์ทั้งแต่ตนและบุคคลอื่น และขอบพระคุณและอนุโมทนา อ. คำปั่นและวิทยากรของมูลนิธิฯ ทุกท่าน สมควรหรือไม่สมควรประการใด ขอน้อมรับด้วยความเคารพ

 
  ความคิดเห็นที่ 110  
 
กมลพร
วันที่ 15 มิ.ย. 2559

อนุโมทนาท่านที่นำเรื่องดีๆ อย่างนี้มาลงให้ได้อ่านกันค่ะ. 

ความเข้าใจในเรื่องธรรม มีมากขึ้นเพราะท่านอาจารย์ สุจินต์ ค่ะ จากการฟังพระธรรมที่ท่าน อาจารย์บรรยาย และจากที่ได้ศึกษาจากที่อื่นๆ มาด้วย ทำให้มั่นใจได้เลยค่ะว่า ยุคนี้ สมัยนี้ ไม่มีใครสามารถบรรยายพระธรรมได้แจ่มแจ้งเท่าท่านอาจารย์ สุจินต์ อีกแล้ว

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 111  
 
สิริพรรณ
วันที่ 15 มิ.ย. 2559

เพราะฟังพระธรรม สนทนาธรรม จากการบรรยายของท่านอ.สุจินต์ แม้เพียงความเข้าใจขั้นการฟัง ก็ทำให้ละคลายความไม่รู้ และความเข้าใจผิดได้มากมาย เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่เป็นที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ เหตุนี้ จึงน้อมกราบบูชาพระคุณ ท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 112  
 
aurasa
วันที่ 16 มิ.ย. 2559

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ 

ความเข้าใจในพระธรรมมีขึ้นได้

เพราะได้ฟังจากท่านอาจารย์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 113  
 
yupa
วันที่ 17 มิ.ย. 2559

กราบบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 114  
 
นิคม
วันที่ 18 มิ.ย. 2559

ไม่เคยได้ศึกษาพระธรรมมาก่อน แต่คิดว่าเป็นบุญวาสนาโดยแท้ที่บังเอิญได้ฟังคำบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ โดยเป็นความบังเอิญหลายครั้ง ทางโทรทัศน์ ทั้งๆ ที่ฟังแต่เริ่มแรกก็ยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเปิดโทรทัศน์ครั้งใด ก็บังเอิญพบและรับฟังอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจ และนี่เป็นเหตุให้เกิดความสังสัยจึงเข้าไปในเวปไซต์ และ ดาวน์โหลดคำบรรยายของมูลนิธิมาฟัง  รับฟังคำบรรยายซ้ำไปซ้ำมา อยุ่บ่อยครั้ง หลายวันหลายสิบเที่ยว ก็สงสัยตนเองว่าทำไมถึงยังฟัง และมีวันหนึ่ง ความสงสัยในตนเองก็หมดไป เพราะเข้าใจ  โดยเฉพาะเข้าใจในคำที่ท่านอาจารย์และวิทยากรกล่าวบ่อยครั้งว่า พระธรรมนั้นมีความลึกซึ้ง และลึกซึ้งจริงๆ

ขอกราบบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์และคณะวิทยากรของ มศพ.

ขอขอบพระคุณและขออนุโทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 115  
 
apichet
วันที่ 30 มิ.ย. 2559

กราบขอบพระคุณอาจารย์สุจินต์ ฯ คณะอาจารย์ ผู้ร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกท่านครับ ที่เผยแพร่ธรรมะให้ฟังได้หลายช่องทางมากจนผมอยากฟังตอนไหนก็ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าสัญญาณอ่อนของโปรเน็ตปลายเดือนต่ำๆ ดูหรือฟังอย่างอื่นแทบไม่ได้ แต่ฟังธรรมได้ครับผมขับรถทางไกลลงภาคใต้ต่อเข้ารถยนต์ ฟังออนไลน์ได้ตลอดทางเสียงดังชัดเจนมากครับ

ขอกราบขอบพระคุณครับ

อภิเชษฐ ปานจรัตน์

 
  ความคิดเห็นที่ 116  
 
thilda
วันที่ 2 ก.ค. 2559

กราบเท้าบูชาคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง ชาตินี้ไม่สูญเปล่าเพราะได้ฟังธรรมที่ท่านอาจารย์และท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายทอด ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ทำให้มีโอกาสได้รู้ความจริง และอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลาละคลายกิเลสต่อไป ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่และทีมงานอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระสัทธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญมั่นคงในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นกำลังของมูลนิธิฯ ในการเผยแพร่พระธรรมในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 117  
 
kukeart
วันที่ 3 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 118  
 
เจียมจิต
วันที่ 12 ม.ค. 2560

กราบขอบพระคุณ อย่างสูง ค่ะ

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 119  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 120  
 
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 16 ม.ค. 2560

เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง และขออนุโมทนากับกุศลกรรมที่ท่านสร้างมาตลอดทุกภพทุกชาติ จนมาถึงภพนี้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 121  
 
suratinrianpracha
วันที่ 11 ก.พ. 2560

อนุโมทนาสาธุครับ ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

 
  ความคิดเห็นที่ 122  
 
Tommy9
วันที่ 14 ก.พ. 2560

ท่านอาจารย์มีคุณธรรมสูงส่งมาก หาได้ยากในโลกนี้ เป็นสัตบุรุษ ที่ทำให้ผู้ฟังที่สั่งสมมาแล้ว ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ ได้เข้าใจและชี้ทางให้แก่คนหลงทาง เป็นพระคุณอย่างยิ่ง กราบเท้าท่านอาจารย์และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 123  
 
krunoi
วันที่ 4 ก.ย. 2560

ได้มีโอกาสพบเจอธรรมมะของท่าน อ. สุจินต์ จากลูกพี่ลูกน้อง(ปัจจุบันท่านบวชและรักษาวิันัยตามพระวินัย ซึ่งท่านเรียกท่าน อ.สุจินต์ว่า อาจารย์แม่) และได้มีโอาสได้สนทนากับท่าน อ.สุจินต์ คำที่ติดหูคือ  ให้เข้าใจธรรมมะทีละคำ และทำกุศลให้มากที่สุด  

ขอกราบเท้าท่าน อ.สุจินต์ ที่เคารพเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนากับกุศลจิตของท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 124  
 
Boonsanong
วันที่ 30 พ.ย. 2560

น้อมกราบ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ การสื่อแบ่งปันธรรม สิ่งที่มีจริง ให้เห็นถูก เข้าใจถูก ตามความเป็นจริง ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงพระมหากรุณา แสดงธรรมนี้ แด่มวลมนุษย์ เทวดา พรหม ได้เข้าใจ เข้าถึง สะสมจิต จนสามารถประจักษ์แจ้ง ตามภูมิธรรมกันตามกาลเมื่อถึงกาลครับ น้อมกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุด ด้วยสติจิตไตร่ตรองแด่ ท่าน อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ พร้อม คณะ วิทยากรบ้านธัมมะ ผู้ร่วมสนทนาธรรม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกคน ที่ดำเนินให้เกิดสื่อแบ่งปัน ธรรม สิ่งที่มีจริง ให้เห็นถูก เข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆ สะสมจิตทีละคำอย่างงามประเสริฐนี้ ครับ

แม้จะเริ่ม ฟังธรรม ที่ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาไม่ถึง 2 ปี หลังเกษียณ ตามกาล มาไม่กี่ครั้ง แต่ก็ถือว่าประเสริฐแล้วที่ได้เริ่มเข้าใจทีละน้อยๆ แต่ละคำสะสมจิตครับ จะขอน้อมฟังคลิปธรรม ที่ท่านอาจารย์และคณะผู้เกี่ยวข้องสื่อแบ่งปัน ไปตามกาล ไปจนกายสิ้นครับ รู้สึกตัว "เรา" ที่มีอยู่นานแสนนานไม่รู้กี่ภพชาติมาแล้ว ค่อยๆ จางไปทีละคำตามความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาวะธรรม ตามความเป็นจริง  จริงๆ เลยครับ แค่นี้ก็เป็น มหาบรมบุญ อันสูงสุดตามภูมิธรรมตน อันเป็นฝุ่นธุลีนี้ ในภพภูมินี้แล้วละครับ น้อมกราบการเสียสละดำเนินบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร รวมผู้เกี่ยวข้อง ได้จรรโลงไว้ให้กับแผ่นดิน และพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศไทยและสากลประเทศ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 125  
 
Nataya
วันที่ 21 ธ.ค. 2560

กราบเท้าบูชาคุณ

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 126  
 
Niya
วันที่ 28 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 127  
 
Selaruck
วันที่ 2 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

หกสิบกว่าปีกระทั่งปัจจุบันที่ท่านอาจารย์น้อมทุ่มเทชีวิตอย่างไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อย ให้กับการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านคือผู้ถ่ายทอดพระธรรมที่ตรง ที่ละเอียด หาผู้ใดเปรียบได้ยากในยุคปัจจุบันนี้

ดิฉันพึ่งได้มีบุญได้ฟังธรรมจากท่านเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมได้ละเอียด ชัดเจน เช่นนี้มาก่อนในชีวิต เป็นธรรมะอันสูงส่งและละเอียดซับซ้อน แต่ท่านอาจารย์สามารถอธิบายให้คนธรรมดาที่สนใจที่จะเข้าใจ เข้าใจได้  เป็นที่น่าอัศจรรย์  และตอนนี้เมื่อมีโอกาสตัวเองก็จะไม่ละโอกาสที่จะฟังทันที และเมื่อดูรายการธรรมะที่ท่านบันทึกไว้ในเวป ทั้งซีดี ทั้งวีดีโอ ของมูลนิธิ ดิฉันไม่แน่ใจว่าทั้งชีวิตนี้จะฟังจบหรือไม่เพราะมากเหลือเกิน และทุกบันทึกมีคุณค่าทั้งนั้น ไม่ควรละเลยในการได้ดูได้ฟัง

เมื่อพิจารณาท่านอาจารย์ทั้งกายภายนอกและวิถีชีวิตท่านแล้ว ทำให้คิดถึงสภาพธรรมะที่ท่านเป็นอยู่ และธรรมะที่ท่านแสดงมาตลอดชีวิต คือท่านเป็นผู้งามทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด อย่างแท้จริง

กราบแทบเท้าระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ด้วยเกล้า

 
  ความคิดเห็นที่ 128  
 
Somporn.H
วันที่ 13 ม.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอกราบเท้าบูชาคุณ ท่าน อ. สุจินต์บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ และคณะวิทยากรที่ได้นำพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วด้วยประการทุกปวง มาบรรยายอย่างละเอียดลึกซึ้ง ให้ผู้ใฝ่ในธรรมได้ฟังได้ศึกษาและไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกตามลำดับ

น่าอัศจรรย์ยิ่ง จากไม่มีปัญญาก็มีปัญญา จากไม่เคยมีเมตตา ก็มีเมตตาเกิดบ่อยขึ้นในชีวิตประจำวัน จากไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครแม้เล็กน้อย ก็เริ่มช่วย กุศลจิตที่ไม่เคยเกิด ก็เริ่มเกิด ละคลายอกุศลได้บ้างทีแสนน้อยนิด แต่ก็ยังเป็นเรา ก็คงต้องฟังต่อไปจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การละคลายความไม่ใช่เรา

พระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐและไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่เคยได้สะสมบุญมาแต่ปางก่อน รู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้โชคดีมากคนหนึ่ง ที่ได้พบสิ่งประเสริฐในชีวิต ถึงแม้ว่าจะเสียเวลากับการฟังและศึกษาผิดๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปี อยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ยังมีโอกาสได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ 

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 129  
 
arin
วันที่ 8 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 130  
 
kukeart
วันที่ 9 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 131  
 
Wiyada
วันที่ 8 ต.ค. 2562

กราบเท้าอ.สุจินต์ที่เคารพ กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านที่เมตตาเผยแพร่พระธรรมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะอธิบายคำซ้ำๆ น้ำเสียงของอาจารย์ไพเราะยิ่ง นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ฟังธรรมจากอาจารย์ ถ้าไม่เช่นนั้นคงไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  คงเสียดายที่เกิดมาเป็นคนแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมบูชาพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 132  
 
ชิงช้าชาลี
วันที่ 10 ต.ค. 2562

อยากพบท่านอาจารย์สักครั้งในชีวิตนี้...

 
  ความคิดเห็นที่ 133  
 
isme404
วันที่ 24 ต.ค. 2562

กราบขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาค่ะ ในกุศลจิตของท่านอจ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์คะ

 
  ความคิดเห็นที่ 134  
 
เฉลิมพร
วันที่ 22 พ.ค. 2563

กราบเท้าท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 135  
 
talaykwang
วันที่ 23 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 136  
 
tax_lawyer1997
วันที่ 22 มิ.ย. 2563

อยากให้มูลนิธิฯ เปิดทำการได้เร็วๆ ครับ 

ผมอยากไปกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ อีกสักครั้งมากๆ เลยครับ

ผมอยากได้มีโอกาสดูแลปรนนิบัติรับใช้ท่านอาจารย์บ้าง  ผมพูดจริงๆ นะครับ

คือผมได้เห็นคลิปที่ท่านอาจารย์ป่วยเป็นคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้ว 2562 (ได้ยินว่าท่านอาจารย์เจ็บหลังมาก)

แต่ท่านยังต้องมานั่งสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างยาวนาน  แล้วต้องทำเช่นนี้อยู่หลายวัน เพื่ออนุเคราะห์ให้ชาวต่างชาติ (คนอินเดีย ซึ่่งจะต้องไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนในอินเดีย) มีความเข้าใจในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า

คือชีวิตจิตใจของท่านอาจารย์ล้วนทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงจริงๆ ครับ

ขออนุโมทนาสาธุ ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยหัวจิตหัวใจครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 137  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 ม.ค. 2564

แล้วในวันนี้ ก็เป็นอีกวันที่งดงามด้วยความยินดี คือ พวกเราศิษย์ทั้งหลายแม้อยู่ในที่ต่างๆ ห่างไกลกัน จะต้องน้อมใจระลึกถึงพระคุณในกุศลอันยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ ที่ผ่านมาถึง 94 ปีแล้ว ท่านยังเข้มแข็ง คงมั่น พร่ำสอน ย้ำเตือน เหล่าศิษย์ทั้งหลาย ให้เข้าใจพระธรรมต่อไป สมดังผู้ได้รับคุณค่าที่สูงยิ่งจากพระธรรม จึงเกื้อกูลเหล่าศิษย์ ชนทั้งหลายโดยทั่ว ทั้งใกล้ และไกล ไม่เว้นดินแดนไหนๆ ให้ได้รับคุณค่านั้นด้วย

ขอกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ด้วยการฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อไปค่ะ
และระลึกในคำที่ท่านอาจารย์ กล่าวว่า

"ความสุขของดิฉัน คือความเข้าใจพระธรรมของแต่ละคน"

 

 
  ความคิดเห็นที่ 138  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 139  
 
เฉลิมพร
วันที่ 15 มี.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง.

 
  ความคิดเห็นที่ 140  
 
เซจาน้อย
วันที่ 19 มี.ค. 2564

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 141  
 
udomsangpitak
วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 142  
 
Bunma
วันที่ 3 พ.ค. 2566

ในชาติภพนี้ที่พุทธศาสนายังดำรงอยู่หาอริยะบุคคลเช่นท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ยากยิ่ง ที่แสดงธรรมะ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตามพุทธประสงค์

 
  ความคิดเห็นที่ 143  
 
มังกรทอง
วันที่ 23 พ.ค. 2566

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 144  
 
namarupa
วันที่ 3 มิ.ย. 2566

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ ในความเสียสละทั้งชีวิตของท่าน เพื่อการเผยแพร่พระธรรมคำสอนอันถูกต้อง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ปีนี้เดือนมกราคมที่ผ่านมา ท่านอายุครบ ๙๖ ปี ย่าง ๙๗ ปัญญาบารมีของท่านก็ยังอยู่ครบถ้วน ไม่มีขาดตกบกพร่อง นับตั้งแต่ท่านได้เริ่มศึกษาพระธรรม และสนทนาธรรมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ... .ศิษย์คนนี้และครอบครัวขอน้อมกราบท่านมาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 145  
 
nattawan
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนากุศลจิตพี่แดงค่ะ

ยินดีในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 146  
 
Komsan
วันที่ 15 ส.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 147  
 
นฤมน
วันที่ 5 ต.ค. 2566

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 148  
 
นน นะโม
วันที่ 18 พ.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการทั้งปวงครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ