ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  15 เม.ย. 2567
หมายเลข  47694
อ่าน  5,487

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางไปสนทนาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน สัปปายะมหาสถาน พุทธภูมิกรุงกบิลพัสดุ์ หมู่บ้านกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล มีชาวเนปาลจำนวนมากมาร่วมให้การต้อนรับและสนทนาธรรมด้วยความร่าเริงยิ่ง

วัดป่ามหาวัน หมู่บ้านกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล แห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นสถานที่ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มหาสมัยสูตร ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในป่าใหญ่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์และเทวดาจาก ๑๐ โลกธาตุมาประชุมกันและกล่าวสรรเสริญพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า

การสนทนาธรรมในวันนี้ มีผู้กล่าวถึงคำว่าอริยสัจธรรม ท่านอาจารย์จึงเมตตาแสดง อริยสัจ ๔ โดยความชัดเจนยิ่ง ซึ่งจะขออนุญาตนำความการสนทนาบางตอนมาบันทึกไว้ ดังนี้

ท่านอาจารย์ : ได้ยินคำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "อริยสัจธรรม" ใครพูด? ผู้พูดต้องเข้าใจคำว่า ธรรม สัจจะ "อริยสัจธรรม" เป็นคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้ว แต่คนที่เพิ่งได้ยินคำว่า "อริยสัจธรรม" สามารถจะรู้ไหมว่า อริยะคืออะไร? สัจธรรมคืออะไร?

ต้องไตร่ตรอง จนกระทั่งรู้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจธรรม ถ้าไม่เข้าใจว่า ธรรมคืออะไร จะเข้าใจได้ไหม ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อริยสัจธรรม ต้องเริ่มเข้าใจความหมายและความจริงของธรรมว่า มีจริง แต่ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งนั้นมีจริง ตามความเป็นจริง จึงเป็น "ธรรม"

สิ่งที่มีจริงเป็นธรรม เพราะเหตุว่า ธรรมคือสิ่งที่มีจริง "เห็น" กำลังเห็น เห็นจริงๆ มีธรรมตลอดเวลา ไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนเลยทั้งสิ้น ไม่เคยขาดธรรมเลย แต่เดี๋ยวนี้ สิ่งที่มีจริง มีจริง แต่ละหนึ่ง "เห็น" มีจริง เห็นเป็นธรรม "เสียง" มีจริง เสียงเป็นธรรม

เพราะฉะนั้น สัจจะ ความจริงของธรรมเดี๋ยวนี้ที่มี แต่ละหนึ่ง ต่างกัน เป็นธรรมแต่ละหนึ่ง สิ่งที่มีจริง ขณะนี้มีจริงๆ "เห็น" มีจริง เห็นเป็นธรรม "ได้ยิน" มีจริง ได้ยินเป็นธรรม "ร้อน" มีจริง เป็นธรรม "คิด" มีจริง คิดเป็นธรรม ไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนเลย ทุกอย่างเป็นธรรมทั้งหมด แต่ต่างกันไม่เหมือนกัน เช่น "เห็น" ไม่ใช่ "แข็ง" กำลังเห็น เห็นเป็นแข็งไม่ได้

เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้ อะไรที่ปรากฏ เป็นธรรมและเป็นสัจธรรมของธรรมนั้นๆ "เห็น" เป็นธรรม "เห็น" เป็นสัจธรรม เพราะฉะนั้น ที่กล่าวว่า "เห็น" มีจริง ความจริงของเห็น คือ สัจธรรม ของ "เห็น" คือ อะไร? กำลังเห็น รู้ไหมว่า "เห็น" มีจริง เป็นธรรม ต้องไปหา "เห็น" ที่ไหนหรือเปล่า?

เมื่อเห็นมีจริง สัจจะของเห็น คือ เป็นอื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้น เห็น ขณะนี้ ใครรู้บ้าง ว่าเป็นธรรม เป็นสัจธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด พระองค์ตรัสว่า ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิด เห็นก็เกิดไม่ได้ ไม่มีใครทำให้เห็นเกิดได้เลย กำลังเห็น หมายความว่า แสดงว่า เห็นเกิดแล้ว จึงเห็น ไม่มีใครต้องทำอะไรเลย "เห็น" เกิดแล้ว!!

สัจธรรม คือ เห็น เกิดขึ้น มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้!! แสดงว่า เมื่อมีเห็นเกิดขึ้น ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น สัจจะของเห็น กับ สัจจะของสิ่งที่ถูกเห็น ต่างกันหรือเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เห็น สามารถที่จะรู้ว่า ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตา ต่างๆ กัน หลากหลายมาก

เห็นเกิดขึ้น เห็นสีขาว เห็นเกิดขึ้น เห็นสีแดง ขณะที่เห็นเกิดขึ้นเห็นสีขาว ไม่ใช่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นเห็นสีแดง ... (ท่านสามารถติดตามฟังการสนทนาฉบับเต็มได้ที่ลิงก์บันทึกการสนทนาในครั้งนี้ที่แนบไว้ในตอนท้าย)

อนึ่ง ในการเดินทางมาสนทนาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน หมู่บ้านกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาลในครั้งนี้ ได้มีหน่วยแพทย์อาสาเพื่อทำการตรวจรักษาโรคให้แก่ชาวเนปาล ซึ่งได้เดินทางมารอรับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของคณะแพทย์ที่นำโดย พญ.ศิริลักษณ์ (หมอตุ๊ก) เลิศพงษ์พิรุฬห์ เภสัชกรหญิง วิรงรอง (เอ็กซ์) เลิศพงษ์พิรุฬห์ พร้อมด้วย (อดีต) พยาบาล นำโดย คุณจรรยา (แขก) ดวงแก้ว คุณพนมวรรณ (เล็ก) คาดพันโน คุณวสุธิดา (แป๋ว) ไชยสำแดง และอาสาสมัคร ชาวสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ที่เดินทางมาร่วมกันเจริญกุศลในครั้งนี้ ทำงานกันอย่างหนักมาก ตรวจรักษาจ่ายยาให้กับชาวเนปาลที่มารับบริการในครั้งนี้กว่า ๔๐๐ ท่าน จนถึงเวลาเกือบสองทุ่มจึงเสร็จภารกิจ กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และยินดีในกุศลของทุกๆ ท่าน เป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

(ขอขอบคุณภาพจาก อ.อรรณพ หอมจันทร์ คุณนภา จันทรางศุ คุณสาคร เศลารักษ์ เซริเยส คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร และจากกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ คลิปวีดีโอการต้อนรับ จากคุณวสุธิดา ไชยสำแดง)


ขอเชิญติดตามบันทึกการสนทนาฉบับเต็มในวันนี้ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

ขอเชิญติดตามกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก็ด้านล่าง :

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เดินทางไปเผยแพร่พระธรรม ณ ประเทศเนปาล ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

- หนังสือพิมพ์ onlinedabali ของเนปาล ลงข่าวการเดินทางไปเผยแพร่พระธรรม ของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

- BodhiTV ของเนปาล เสนอข่าวการเผยแพร่พระธรรม ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ ประเทศเนปาล

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

- หนังสือพิมพ์ API Times ประเทศเนปาล เสนอข่าวชื่นชมคณะแพทย์และพยาบาล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จากประเทศไทย

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ถวายการต้อนรับภันเตสุมังคโลพร้อมด้วยรัฐมนตรีจากจังหวัดลุมพินี เนปาล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Kalaya
วันที่ 15 เม.ย. 2567

กราบสาธุ สาธุ สาธุ กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 15 เม.ย. 2567

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 15 เม.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ก.ไก่
วันที่ 15 เม.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wiyada
วันที่ 15 เม.ย. 2567

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
siraya
วันที่ 16 เม.ย. 2567

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คำภู
วันที่ 17 เม.ย. 2567

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Wisaka
วันที่ 20 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพสูงยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lada
วันที่ 5 พ.ค. 2567

สาธุกับการเผยแพร่ธรรมะและทีมคุณหมอที่ไปร่วมตรวจรักษาโรคชาวเนปาลมากถึงหลายร้อยคนด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chvj
วันที่ 11 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Jarunee.A
วันที่ 26 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ