ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากร อาจารย์จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ปธ.๙ ได้รับเชิญจากแผนกชี่กงและโยคะ ราชกรีฑาสโมสร โดย ผศ.ดร.สุธีรพันธ์ กรลักษณ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๗๑๔ ผู้ประสานงาน เพื่อไปสนทนาธรรมที่ ราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครหมายเลข  986
เปิด  79
ปรับปรุง  30 เม.ย. 2567

หนังสือแนะนำ