ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๐] ตอน หวังดีเพื่อให้เขาถูกใจหรือเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ ๒๐] ตอน หวังดีเพื่อให้เขาถูกใจหรือเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
โดย วันชัย ภู่งาม

ได้รับชมและฟังคลิปการสนทนาธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่โดย ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ในเฟซบุ๊ค เป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตามถึงเกือบสามหมื่นคนในปัจจุบัน ไม่นับรวมถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรม ได้รับรู้ความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาแสดงหนทางที่ถูกต้องไว้ อันจะเป็นหนทางไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง ตามที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร ได้ศึกษาและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกด้วยความสอดคล้องต้องกัน และได้นำมาแสดงไว้หมายเลข  990
เปิด  48
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2567

หนังสือแนะนำ