มศพ. แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ๒ ท่าน คือ คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์และ ภญ.วิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์

 
มศพ.
วันที่  1 พ.ค. 2567
หมายเลข  47716
อ่าน  457

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


เนื่องจากการดำเนินงานของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) มีความก้าวหน้าอย่างมาก อีกทั้งมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ มศพ. ที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นดำเนินไปด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ มศพ. คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการของ มศพ. เพิ่มอีก ๒ ท่าน คือ คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ และ ภญ.วิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ลงนามโดยนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาไทย นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 1 พ.ค. 2567

ยินดีกับทั้งสองท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2567

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kulwilai
วันที่ 2 พ.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง สองท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
narongdej.kamolpirom
วันที่ 7 พ.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยครับผม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wisaka
วันที่ 11 พ.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jarunee.A
วันที่ 26 พ.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง สองท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 30 พ.ค. 2567

ขอแสดงความยินดีคับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ