วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
 กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
รายการบ้านธัมมะ 11 ธันวาคม 2560
รับชมรายการบ้านธัมมะ
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันจันทร์ ๐๕.๐๐ - ๐๕.๕๐ น.

ออกอากาศซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑๑-๒๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ถ. จะทราบว่าปัญญาเกิดได้อย่างไร สุ. ต้องทราบว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎในขณะนี้ จึงจะสามารถดับกิเลสได้ ขณะนี้ที่กำลังเห็น ก็ยึดถือว่าเป็นเราเห็น แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ฉะนั้น ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
  สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 4,915,805
  •  ออนไลน์ 11
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 45