วิทยุออนไลน์

ฟังธรรมออนไลน์
 กระดานสนทนา  หัวข้อปักหมุด
 ชุดพิเศษ วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ (วิกฤตคำสอน)
รับชมรายการบ้านธัมมะ
สถานีโทรทัศน์ สทท.
วันจันทร์ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

ออกอากาศซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ รัฐสภา
วันอาทิตย์ ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ช่อง 260
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784
วันพุธ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.
วันเสาร์ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
วันอาทิตย์ ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ ชมชื่น สมประเสริฐ

สัมภาษณ์จริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมชื่น สมประเสริฐ นักวิจัยจากวัดญาณเวศกวัน ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สัมภาษณ์อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันที่ ๒๙ กันยายน ... อ่านต่อ
LINE@ รับข่าวสารจาก มศพ.
  สถิติของเว็บไซต์
  •  เข้าชม 5,135,969
  •  ออนไลน์ 5
  •  สมาชิกเข้าระบบวันนี้ 57