เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่  22 ส.ค. 2563
หมายเลข  32678
อ่าน  662

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ แนะแนวทางเจริญวิปัสสนา

โดย โกวิท อมาตยกุล

แบ่งเป็น ๓๔ ตอน

 

ข้อความบางตอนจากหนังสือ ... เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

การเจริญสติปัฏฐาน ต้องไม่มีอะไรผิดปกติ ไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ไม่ต้องเข้าไปในที่สงบหรือทำกิริยาอะไรที่ผิดแผกออกไป ทำทุกอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวัน สีฟันก็เจริญสติปัฏฐานได้ ซักผ้าก็เจริญสติปัฏฐานได้ ทำอะไรอยู่ก็เจริญสติปัฏฐานได้ทั้งนั้น

ขอเชิญคลิกอ่าน ...

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ

๐๑ - เพราะไม่รู้เวลาตาย

๐๒ - เพราะชีวิตนั้นแสนสั้น

๐๓ - เพราะเคยบันทึกไว้

๐๔ - เพราะผมถูกบังคับ

๐๕ - เพราะเรื่องประหลาด

๐๖ - เพราะหลงกลพี่

๐๗ - เพราะธรรมะท้าทาย

๐๘ - เพราะกิจวัตรเป็นธรรมะ

๐๙ - พราะพบท่านอาจารย์

๑๐ - เพราะเจริญสติปัฏฐาน

๑๑ - เพราะควรเจริญเหตุให้ถูก

๑๒ - เพราะไม่ควรเข้าใจผิด

๑๓ - เพราะมีหนทางดับกิเลส

๑๔ - เพราะการเจริญสติปัฏฐาน

๑๕ - เพราะมีจุดเริ่มของปัญญา

๑๖ - เพราะรู้ได้ว่าสติเกิด

๑๗ - เพราะรู้ขณะที่หลงลืมสติ

๑๘ - เพราะเข้าใจรูป - นาม

๑๙ - เพราะรู้ต่างกันที่สติ ฯ

๒๐ - เพราะไม่ต้องทำตัวผิดปกติ

๒๑ - เพราะเจริญปัญญาได้

๒๒ - เพราะต้องมีปัญญาขั้นต้น

๒๓ - เพราะรู้ได้ว่าเป็นนาม

๒๔ - เพราะสติรู้ตรง ปัญญารู้ชัด

๒๕ - เพราะรู้สึกตัว

๒๖ - เพราะรู้กิเลสที่ควรละ

๒๗ - เพราะรู้สิ่งสำคัญ

๒๘ - เพราะรู้แล้วละ

๒๙ - เพราะมีวิธีตรวจสอบ

๓๐ - เพราะต้องเขียนให้จบ

๓๑ - เพราะนำมาปฏิบัติได้

๓๒ - เพราะพิจารณาเนืองๆ

๓๓ - กระทำกรรมให้บริบูรณ์ ย่อมได้ผลบริบูรณ์

๓๔ - ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น


  ความคิดเห็น 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 16 ก.ย. 2563

ฟังเพียงชื่อหนังสือก็ชวนให้อ่านแล้วค่ะ

กราบขอบคุณและอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 17 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา

ได้อ่านแล้วค่ะ เป็นหนังสือที่เปิดใจผู้คนให้มาศึกษาธรรม ได้ดีมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนา ครับ

 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 28 ก.ย. 2563

เป็นหนังสือของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ดีมากๆ เล่มหนึ่ง ข้อมูลในเว็บนี้ เหมาะที่จะได้ส่งให้เพื่อนๆ อ่านเพื่ออาจจะเกิดความสนใจในการที่จะเริ่มต้น ได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

แต่ทั้งนี้ ก็ต้องเพราะเหตุปัจจัยที่เขาสะสมมาด้วย เกื้อกูลแต่ไม่หวัง ความเข้าใจถูก เห็นถูก นำไปไปในกิจที่เป็นกุศล

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ที่อนุเคราะห์ด้วยเสียงแสดงความจริงย้ำๆ ซ้ำๆ ให้ฟังทุกวัน ทำให้เกิดความเข้าใจ ในการทำกิจของสภาพธรรม ที่บังคับบัญชาไม่ได้

ยินดีในกุศลท่านผู้เขียนหนังสือนี้ และผู้เผยแพร่พระธรรมทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Nataya
วันที่ 1 พ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ