เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ ๓๒__เพราะพิจารณาเนืองๆ
 
สารธรรม
วันที่  17 เม.ย. 2551
หมายเลข  8290
อ่าน  2,376

ในชีวิตประจำวันที่กำลังเห็น กำลังได้ยิน กำลังได้กลิ่น กำลังกระทบเย็น ร้อน อ่อน แข็ง อยู่เป็นปกตินั้น จงพิจารณาเสียเนืองๆ ระลึกรู้เสียเนืองๆ ว่าขณะนี้เป็นลักษณะของนาม - รูปเท่านั้น ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล

ถ้าเกิดโกรธไม่พอใจหรือเพลิดเพลินยินดีขึ้นมา ก็ช่วยไม่ได้ ห้ามไม่ได้เพราะเป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มีเหมือนกันทุกผู้ทุกคน ฉะนั้น จงพิจารณาเสียเนืองๆ เพื่อที่จะละคลายการยึดถือสภาพความโกรธหรือความเพลิดเพลินนั้นว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล ถ้ายังละไม่ได้ ก็เพราะยังมีความยินดี พอใจแฝงอยู่ในลักษณะของนาม-รูปที่ปรากฏขณะนั้น

หากข้อเขียนนี้มีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านแม้แต่น้อยนิดแล้ว ผมขอมอบความดีนั้นให้กับพี่หญิงที่เคารพรัก ผู้ซึ่งให้ธรรมะแก่ผมเป็นคนแรก และอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะอันประเสริฐ และอีกท่านหนึ่งที่จะเว้นเสียมิได้ คือ พี่หงวน ผู้ได้อรรถาธิบายเรื่องธรรมะทุกครั้งที่พบกัน ผมขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

บ้านพอสุขสัมมากร บางกะปิ ๑๕ ก.พ. ๒๙

หมายเหตุ อาจารย์ หมายถึง อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

พี่หญิง หมายถึง คุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

พี่หงวน หมายถึง คุณสงวน สุจริตกุล

คลิก อ่านตอนที่ ๐๑ - ๓๔ ...

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ โดย โกวิท อมาตยกุล

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 15 ส.ค. 2551

เห็นกายในกาย คือ เห็นกายเป็นธรรม ไม่ใช่เห็นเป็นคน เป็นสัตว์ สิ่งของ ไม่ใช่เห็นกาย เป็นจิต เห็นกายเป็นเวทนา ค่ะ เพราะมีจิต เจตสิก ขันธ์ ๕ จึงสามารถรับผลของกรรมได้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 10 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ