เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๓๒ _เพราะพิจารณาเนืองๆ
 
สารธรรม
วันที่  17 เม.ย. 2551
หมายเลข  8290
อ่าน  2,294

 ในชีวิตประจำวันที่กำลังเห็น กำลังได้ยิน กำลังได้กลิ่น กำลังกระทบเย็น ร้อน อ่อน แข็ง อยู่เป็นปกตินั้น    จงพิจารณาเสียเนืองๆ ระลึกรู้เสียเนืองๆ ว่าขณะนี้เป็นลักษณะของนาม - รูปเท่านั้น ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ - บุคคล
ถ้าเกิดโกรธไม่พอใจหรือเพลิดเพลินยินดีขึ้นมา  ก็ช่วยไม่ได้ ห้ามไม่ได้เพราะเป็นสภาพธรรมที่มีจริง   เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย   มีเหมือนกันทุกผู้ทุกคน  ฉะนั้น จงพิจารณาเสียเนืองๆ เพื่อที่จะละคลายการยึดถือสภาพความโกรธหรือความเพลิดเพลินนั้นว่าเป็นตัวตน สัตว์- บุคคล   ถ้ายังละไม่ได้ ก็เพราะยังมีความยินดี พอใจแฝงอยู่ในลักษณะของนาม - รูปที่ปรากฏขณะนั้น
หากข้อเขียนนี้มีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านแม้แต่น้อยนิดแล้ว      ผมขอมอบความดีนั้นให้กับพี่หญิงที่เคารพรัก     ผู้ซึ่งให้ธรรมะแก่ผมเป็นคนแรก   และอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะอันประเสริฐ และอีกท่านหนึ่งที่จะเว้นเสียมิได้ คือ พี่หงวน    ผู้ได้อรรถาธิบายเรื่องธรรมะทุกครั้งที่พบกัน   ผมขอขอบพระคุณไว้ ณโอกาสนี้ด้วย

    บ้านพอสุขสัมมากร บางกะปิ๑๕ ก.พ. ๒๙หมายเหตุ   อาจารย์   หมายถึง   อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์พี่หญิง   หมายถึง   คุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาพี่หงวน   หมายถึง คุณสงวน สุจริตกุล

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

212-06/10/2552


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 15 ส.ค. 2551

เห็นกายในกาย คือ เห็นกายเป็นธรรม ไม่ใช่เห็นเป็นคน เป็นสัตว์ สิ่งของ ไม่ใช่เห็นกาย

เป็นจิต เห็นกายเป็นเวทนา ค่ะ

   เพราะมีจิต เจตสิก ขันธ์ 5 จึงสามารถรับผลของกรรมได้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 10 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ