เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ
เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ

โดย โกวิท อมาตยกุล

pdf Download  352 KB

การเจริญสติปัฏฐาน ต้องไม่มีอะไรผิดปกติ ไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ไม่ต้องเข้าไปในที่สงบหรือทำกิริยาอะไรที่ผิดแผกออกไป ทำทุกอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวัน สีฟันก็เจริญสติปัฏฐานได้ ซักผ้าก็เจริญสติปัฏฐานได้ ทำอะไรอยู่ก็เจริญสติปัฏฐานได้ทั้งนั้น


หมายเลข  4
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  352 KB


หนังสือแนะนำ