เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ
โดย โกวิท อมาตยกุล

การเจริญสติปัฏฐาน ต้องไม่มีอะไรผิดปกติ ไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ไม่ต้องเข้าไปในที่สงบหรือทำกิริยาอะไรที่ผิดแผกออกไป ทำทุกอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวัน สีฟันก็เจริญสติปัฏฐานได้ ซักผ้าก็เจริญสติปัฏฐานได้ ทำอะไรอยู่ก็เจริญสติปัฏฐานได้ทั้งนั้น


หมายเลข  4
เปิด  10,511
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ