บารมีในชีวิตประจำวัน

บารมีในชีวิตประจำวัน
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

บารมี ๑๐  เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท เพราะการเจริญกุศลนั้นต้องเจริญทุกประการ เพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นดับกิเลสได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉท เป็นลำดับขั้น จึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ากุศลใดเป็นบารมี และกุศลใดไม่ใช่บารมี

หนังสือเรื่อง “บารมี ๑๐ ในชีวิตประจำวัน” รวบรวมจากเทปคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งผู้รวบรวม ได้ฟังเทปคำบรรยายนั้นแล้ว มีความรู้สึกว่า ยังมีกำลังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสในชีวิตประจำวัน ซึ่งความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละวัน จะต้องประสบกับอารมณ์ที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทั้งเสื่อมลาภ เสื่อมยศ  นินทา ทุกข์ หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไป ทั้งเป็นที่รักของบุคคลบางพวก ในเวลาเดียวกันก็เป็นที่ชังของบุคคลอีกพวกหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความฟู และความแฟบของจิตใจ ด้วยอำนาจของกิเลสที่สะสมมา การอบรมเจริญสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่สนใจกับกุศลขั้นอื่น ไม่เพียงพอที่จะเท่าทันกับกิเลสที่ฉ้อฉลแยบยล จนตามไม่ทัน

เพราะฉะนั้น ผู้รวบรวมจึงเห็นความสำคัญของ “บารมี” ซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นกำลัง ที่จะต้องอบรม ควบคู่กันไปกับการเจริญสติปัฏฐาน ซึ่งท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็จะได้ทราบความสำคัญของธรรมะที่เป็นบารมี และไม่ละเลยที่จะอบรมบารมีในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกุศลที่ต่างจากกุศลทั่วไปที่ไม่ใช่บารมี โดยเฉพาะจะได้ทราบว่า สติปัฏฐาน เป็นบารมีหนึ่ง ที่สำคัญมากในบรรดาบารมี ๑๐ ซึ่งก็คือ ปัญญาบารมี  นั่นเอง


หมายเลข  10
เปิด  14,663
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ