แนวทางเจริญวิปัสสนา ๒๑-๓๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา ๒๑-๓๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  902 KB

การฟังธรรมก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์ ได้เหตุผลจากการฟังเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องด้วย การอบรมเจริญปัญญาตามปกตินี่ หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสติเกิดน้อยจริงๆ ท่านอยากจะได้สติมากๆ  แต่อย่าลืมว่า การเจริญสติเพื่ออบรมเจริญปัญญา รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง คือ เมื่อสติระลึกรู้สภาพธรรมใด ก็พิจารณาเพื่อรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรม  หรือรูปธรรมของสิ่งที่ปรากฏ หนทางนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้น ไม่ใช่หนทางอื่น


หมายเลข  7
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  902 KB


หนังสือแนะนำ