แนวทางเจริญวิปัสสนา ๒๑-๓๐

แนวทางเจริญวิปัสสนา ๒๑-๓๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

การฟังธรรมก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์ ได้เหตุผลจากการฟังเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องด้วย การอบรมเจริญปัญญาตามปกตินี่ หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสติเกิดน้อยจริงๆ ท่านอยากจะได้สติมากๆ  แต่อย่าลืมว่า การเจริญสติเพื่ออบรมเจริญปัญญา รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง คือ เมื่อสติระลึกรู้สภาพธรรมใด ก็พิจารณาเพื่อรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรม  หรือรูปธรรมของสิ่งที่ปรากฏ หนทางนี้เป็นหนทางเดียวเท่านั้น ไม่ใช่หนทางอื่น


หมายเลข  7
เปิด  10,949
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ