เข้าใจธรรม Understanding Dhamma
เข้าใจธรรม Understanding Dhamma

โดย นินา วัน กอร์คัม แปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

เราควรศึกษาให้เข้าใจชีวิตของเราและตัวเรา ควรเรียนรู้ชีวิตในขณะนี้ คนเรามีความคิดต่างกัน มีความรู้สึกต่างกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันนั่นเอง เราคิดว่ามีตัวตนคิดว่ามี “เรา” แต่สิ่งที่คิดว่าเป็น “เรา” นั้นคือขณะนี้ที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส หรือคิดนั่นเอง การเห็นที่กำลังเห็นนั้น เห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้าง ไม่น่าพอใจบ้าง แต่การเห็นนั้นๆ เกิดขึ้นต่างขณะกัน การเห็นที่ไม่เหมือนกัน จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันไม่ได้


หมายเลข  3
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ