เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่
เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  274 KB

มีผู้กล่าวว่า การทำบุญแล้วควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ไม่ทราบว่า คำว่า “เจ้ากรรมนายเวร” หมายถึงอะไร การทำสมาธิเมื่อทำแล้วจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยได้หรือไม่ อย่างไร


หมายเลข  2
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ