เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่

เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

มีผู้กล่าวว่า การทำบุญแล้วควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ไม่ทราบว่า คำว่า “เจ้ากรรมนายเวร” หมายถึงอะไร การทำสมาธิเมื่อทำแล้วจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยได้หรือไม่ อย่างไร


หมายเลข  2
เปิด  16,406
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ