เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๓๔ _พระธรรมท้ายเล่ม [๒]
 
สารธรรม
วันที่  17 เม.ย. 2551
หมายเลข  8292
อ่าน  2,386

 

"... เมื่อใดแล อุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยตนเอง  และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ๑     ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล    และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ๑     ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ  และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะ ๑   ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุ ๑ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัทธรรม   และชักชวนผู้อื่นในการฟังสัทธรรม ๑  ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้ว  และชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรม ๑   ตนเองเป็นผู้พิจารณาอรรถแห่งธรรมที่ตนฟังแล้ว และชักชวนผู้อื่นในการพิจารณาอรรถแห่งธรรม ๑   ตนเองรู้ทั่วถึงอรรถ   รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑    ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ฯ "

 

พระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (๑๑๗)

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

271-06/10/2552  ความคิดเห็นที่ 1  
 
boonpoj
วันที่ 1 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ