เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๑๓ __เพราะมีหนทางดับกิเลส
 
สารธรรม
วันที่  6 มี.ค. 2551
หมายเลข  7721
อ่าน  3,159

 

ทำไมต้องเจริญสติปัฏฐาน 

 

การเจริญสติฯ คือ มีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน การเจริญสติฯ เป็นหนทางเดียวที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ไม่เกิดขึ้นอีก แม้ว่าจะให้ทานสักเท่าใด และทำให้จิตสงบสักเท่าใด แต่กิเลสทั้งหลายก็ไม่หมดสิ้นไปได้เลย

 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางปฏิบัติในอันที่จะดับกิเลส นั้นว่า ได้แก่การเจริญสติฯ ซึ่งเป็นวิปัสสนาภาวนา เป็นการอบรมเจริญสติฯ ให้ ปัญญา รู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดการละคลายที่เคยยึดถือสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถ้าอยากจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท ก็ต้องเจริญสติฯ และมีทางเป็นพระอริยบุคคลได้

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

246-06/10/2552


Tag  ทำไมต้องเจริญสติปัฏฐาน หนังสือ เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ