เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๑๓ __เพราะมีหนทางดับกิเลส
 
สารธรรม
วันที่  6 มี.ค. 2551
หมายเลข  7721
อ่าน  3,033

 

  ทำไมต้องเจริญสติปัฏฐาน 

 

   การเจริญสติ ฯ คือ มีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตาม 

ความเป็นจริงในปัจจุบัน  การเจริญสติ ฯ เป็นหนทางเดียวที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ไม่เกิดขึ้นอีก  แม้ว่าจะให้ทานสักเท่าใด และทำให้จิตสงบสักเท่าใด  แต่กิเลสทั้งหลายก็ไม่หมดสิ้นไปได้เลย                

 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางปฏิบัติในอันที่จะดับกิเลส  นั้นว่า   ได้แก่การเจริญสติ ฯ ซึ่งเป็นวิปัสสนาภาวนา      เป็นการอบรมเจริญสติ ฯ   ให้ ปัญญา รู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้น ๆ   เพื่อให้เกิดการละคลายที่เคยยึดถือสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป   ถ้าอยากจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท  ก็ต้องเจริญสติ ฯ และมีทางเป็นพระอริยบุคคลได้

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

246-06/10/2552


Tag  ทำไมต้องเจริญสติปัฏฐาน หนังสือ เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ