เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๑๕ __เพราะมีจุดเริ่มของปัญญา
 
สารธรรม
วันที่  6 มี.ค. 2551
หมายเลข  7724
อ่าน  2,211

 

 

  สติจะเกิดเมื่อใด จะบังคับให้สติเกิดได้หรือไม่ 


 

               สติจะเกิดเมื่อใด ไม่มีใครรู้ นอกจากผู้เจริญสติเอง สติเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้   อย่างไรก็ดี การที่จะให้สติเกิดนั้น อาจมีหนทางอยู่บ้าง แต่เป็นไปโดยทางอ้อม   ไม่ใช่บังคับให้สติเกิด  ถ้าอยากให้สติเกิด ต้องพยายามหัดพิจารณาสังเกต   น้อมไปที่จะให้สติเกิด   พยายามเจริญกุศลทุกประเภท   ฟังธรรมะ   ใส่บาตรศึกษาธรรม    แล้วจะเริ่มรู้สึกตัววันละเล็กละน้อย   นอกจากนี้ต้องพยายามระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏบ่อย ๆ เนือง ๆ ไม่ว่าจะปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น้อมไปที่จะระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ซึ่งเมื่อย่อลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ รูป และ นาม

 

                ความจริงแรก ๆ นั้น สติเกิดขึ้นนิดเดียว คือระลึกจริง แต่ยังไม่รู้ ปัญญายังไม่สามารถรู้แจ้งได้    ต้องปล่อยเป็นอย่างนี้ไปก่อน  แล้วจะค่อย ๆ รู้เอง การพิจารณาสังเกต คือ กิจของปัญญาในขั้นต้น   ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีสติระลึกรู้     เมื่อสติเกิดแล้วปัญญาก็เริ่มศึกษา สังเกตพิจารณาสภาพลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กละน้อย และค่อย ๆ เพิ่มขั้น แต่อย่างไรก็ตามตอนที่สติเกิดนั้นเป็นจุดเริ่มของปัญญา

 

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

201-06/10/2552


Tag  มหาสติปัฏฐาน หนังสือ เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ