เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๑๕ __เพราะมีจุดเริ่มของปัญญา
 
สารธรรม
วันที่  6 มี.ค. 2551
หมายเลข  7724
อ่าน  2,246

 

  สติจะเกิดเมื่อใด จะบังคับให้สติเกิดได้หรือไม่ 


 

  สติจะเกิดเมื่อใด ไม่มีใครรู้ นอกจากผู้เจริญสติเอง สติเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้   อย่างไรก็ดี การที่จะให้สติเกิดนั้น อาจมีหนทางอยู่บ้าง แต่เป็นไปโดยทางอ้อม   ไม่ใช่บังคับให้สติเกิด  ถ้าอยากให้สติเกิด ต้องพยายามหัดพิจารณาสังเกต   น้อมไปที่จะให้สติเกิด   พยายามเจริญกุศลทุกประเภท   ฟังธรรมะ   ใส่บาตรศึกษาธรรม    แล้วจะเริ่มรู้สึกตัววันละเล็กละน้อย   นอกจากนี้ต้องพยายามระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏบ่อยๆ เนืองๆ ไม่ว่าจะปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น้อมไปที่จะระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ซึ่งเมื่อย่อลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ รูป และ นาม

 

ความจริงแรกๆ นั้น สติเกิดขึ้นนิดเดียว คือระลึกจริง แต่ยังไม่รู้ ปัญญายังไม่สามารถรู้แจ้งได้    ต้องปล่อยเป็นอย่างนี้ไปก่อน  แล้วจะค่อยๆ รู้เอง การพิจารณาสังเกต คือ กิจของปัญญาในขั้นต้น   ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีสติระลึกรู้     เมื่อสติเกิดแล้วปัญญาก็เริ่มศึกษา สังเกตพิจารณาสภาพลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กละน้อย และค่อยๆ เพิ่มขั้น แต่อย่างไรก็ตามตอนที่สติเกิดนั้นเป็นจุดเริ่มของปัญญา

 

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

201-06/10/2552


Tag  มหาสติปัฏฐาน หนังสือ เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ