เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๑๖ __เพราะรู้ได้ว่าสติเกิด
 
สารธรรม
วันที่  10 มี.ค. 2551
หมายเลข  7810
อ่าน  2,231

   จะรู้ได้อย่างไรว่าสติเกิด   เมื่อสติเกิดหรือรู้สึกตัว  จะต้องมีสภาพธรรมปรากฏ คือ รูป-นาม   ถ้าไม่มีรูป - นามปรากฏ   ก็ไม่ใช่การเจริญสติ ฯ  การเจริญสติ ฯ นั้น เป็นการเจริญปัญญา ผิดกับสมาธิหรือสมถภาวนา ซึ่งเป็นการเจริญความสงบชั่วคราว ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถดับกิเลสได้  เมื่อสติเกิดแล้ว ปัญญาก็พิจารณารูปนาม ปัญญาเท่านั้นจะทำลายกิเลสได้ มีสติอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยปัญญา   ซึ่งมีหลายขั้น   กิเลสก็จะหมดสิ้นไปได้เพราะเจริญปัญญาให้คมกล้าขึ้น จนสามารถละคลายการยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายว่าเป็นตัวตนได้

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

256-06/10/2552


Tag  จะรู้ได้อย่างไรว่าสติเกิด เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ