เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๒๒ _เพราะต้องมีปัญญาขั้นต้น
 
สารธรรม
วันที่  3 เม.ย. 2551
หมายเลข  7944
อ่าน  2,400

 

  ปัญญารู้อะไรที่เกี่ยวกับรูป-นาม 

               ปัญญารู้รูป-นามที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ   สิ่งที่กระทบตาเป็นรูป เห็นเป็นนาม   เสียงที่กระทบหูเป็นรูป ได้ยินเสียงเป็นนาม    เสียงกับได้ยินต่างกัน    ต้องแยกให้ออก    มิฉะนั้นจะสับสน   เพียงมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ  รู้ว่าการเห็นนั้นไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหู การเห็นไม่ใช่กลิ่นที่ปรากฏทางจมูก   การเห็นไม่ใช่รสที่ปรากฏทางลิ้น แต่การเห็นเป็นการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตา เริ่มรู้อย่างนี้ก็เป็นการอบรมปัญญาให้เจริญขึ้นแล้ว                ปัญญาขั้นต้นนั้น จะต้องรู้ความต่างกันของนามและรูปว่า  มีลักษณะอย่างไร ต่างกันอย่างไร ถ้าไม่มีปัญญาขั้นนี้แล้ว ปัญญาขั้นต่อไปก็ไม่เกิด

 

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

219-06/10/2552เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ