เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๒๗ _เพราะรู้สิ่งสำคัญ
 
สารธรรม
วันที่  7 เม.ย. 2551
หมายเลข  8053
อ่าน  2,311

 

   สิ่งสำคัญในการเจริญสติฯ คือ ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ   

ไม่ว่าจะเป็นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้ทั้งนั้น ถ้าไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ  ก็ไม่ใช่การเจริญสติ ฯ  รู้แต่ละลักษณะ รู้แต่ละขณะ การเจริญสติ ฯเป็นการเจริญปัญญาที่ละเอียด สุขุม ลึกซึ้งจริงๆ     สิ่งที่ยากในการเจริญสติ ฯ คือ  การละคลายความยึดมั่น ถือมั่นว่าเป็นตัวตน สัตว์- บุคคล  ซึ่งเป็นเรื่องยากยิ่ง  เพราะยึดถือมาเป็นเวลาช้านานว่าเป็นเรา เป็นของเรา บ้านช่องทรัพย์สิน เงินทอง ที่ดิน ก็เป็นของเราทั้งนั้น ทำไมจะว่าไม่ใช่ของเรา ?  นี่เป็นเรื่องยาก  ถ้าจะมองให้เห็นเป็นอนัตตา   ไม่ใช่ตัวตน  ก็ต้องหัดพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ    ผมเข้าใจว่า   ถ้าเราเห็นคนก็ระลึกรู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น   เสียงก็เช่นเดียวกัน  เมื่อสติระลึก ปัญญาก็พิจารณารู้ว่าเป็นเสียงที่ปรากฏทางหูเท่านั้น ไม่ใช่คนนั้นคนนี้ ไม่ใช่เสียงนก เสียงระฆัง  เมื่อสติเกิดและปัญญาพิจารณลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมบ่อยๆ เนืองๆ      การละคลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ทีละเล็กละน้อย การที่รู้ทีละเล็กทีละน้อยจนคมกล้าขึ้นจึงสามารถละคลายได้

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

211-06/10/2552


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ