เหตุใดผมจึงศึกษา ... ๐๒ __เพราะชีวิตนั้นแสนสั้น
 
สารธรรม
วันที่  20 ก.พ. 2551
หมายเลข  7431
อ่าน  2,695

 

" หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เหมือนอาทิตย์ขึ้นมา ย่อมแห้งหายไปได้เร็ว ไม่ตั้งอยู่นาน แม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหมาย เปรียบเหมือนหยาดน้ำค้าง ฉันนั้น   เหมือนกัน นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา  ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ฯ "

    พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตนิบาต (๗๑)

"แม่น้ำไหลลงจากภูเขา  ไหลไปไกล  กระแสเชี่ยว  พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุด  แต่ที่แท้ แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกัน ฯ "

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (๗๑)

เป็นสุขในการนอบน้อมสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ด้วยการปฏิบัติธรรม เว้นการทำชั่ว   เราอาจคิดว่า  เราเจริญสติปัฏฐานไม่ได้  เพราะจิตกระวนกระวายไม่สงบ บุคคลในครั้งพุทธกาลก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสครอบงำ   แต่ก็สามารถรู้แจ้งอริย-สัจจธรรมได้ จึงทำให้เราไม่ท้อถอย

เราอาจคิดว่าการเจริญสติปัฏฐาน มิใช่สำหรับเราและคิดว่าเราห่างไกลจากการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม   แต่อย่างไรก็ตาม เราควรระลึกว่า พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงอริยสัจจธรรม   เพื่อประโยชน์สุขของเรา  พระธรรมนั่นเองที่เปลี่ยนชีวิตของเรา....

ย่อจาก พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน

โดยนีนา วันกอร์คอมแปลโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

คลิก ดาวน์โหลด หนังสือที่นี่

 

เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ

 

271-06/10/2552


Tag  หนังสือ เหตุใดผมจึงศึกษาธรรรมะ ไม่รู้เวลาตาย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 13 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
somchai5201955
วันที่ 15 พ.ค. 2555
ขออนุโมทนาขอบคุณครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 26 ก.พ. 2557

การได้พบพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นลาภประเสริฐที่สุด ชิีวิตนี้น้อยและสั้น ควรใช้เวลาเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ให้เสียโอกาสที่ได้เกิดมา ความสุขอื่นเพียงชั่วคราว ความไม่ติดข้อง เป็นทางแห่งการไม่เกิด

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ