รวมลิงก์ การเจริญกุศลครั้งสำคัญๆ ของ มศพ. ณ ดินแดนพุทธภูมิ

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  20 ต.ค. 2565
หมายเลข  44803
อ่าน  392

ณ สมาคมมหาโพธิ์ พุทธคยา คราวถวายที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอัครสาวก เมื่อเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

- 4 วันในพุทธคยา (1)

- ๔ วันในพุทธคยา๒


- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันแสดงเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คราวถวายเครื่องบูชาพระรัตนตรัย

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะฯ เดินทางไปอินเดีย ๑๓ - ๒๓ ต.ค. ๕๗


ณ สารนาท พาราณสี

คราวฉลองพระรัตนบุษยภาชน์ อโศกมหาราชปริวรรต ที่ มูลนิธิฯ

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันบูชาพระรัตนบุษยภาชน์ฯ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕

คราวถวายพระรัตนบุษยภาชน์ อโศกมหาราชปริวรรต ที่ สารนาท

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๓]


คราวฉลองพระรัตนบุษยภาชน์ฯ จำลอง ทั้ง ๓ องค์

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ท่านอาจารย์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญประดิษฐานในพระรัตนบุษยภาชน์ จำลอง ทั้ง ๓ องค์ (ตามลิงก์ด้านล่าง)

- การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ สู่แดนพุทธภูมิ ๒๒-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ นำโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์


ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ [ครั้งแรก] ณ เมืองลัคเนา ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

- ชาวอินเดีย จัดพิธีต้อนรับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ยิ่งใหญ่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนา

- อ.สุจินต์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) สูงค่ายิ่ง แก่ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย

- การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เริ่มขึ้นแล้ว! ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย จัดพิธีต้อนรับ อ.สุจินต์ และคณะ อย่างเป็นทางการ สุดยิ่งใหญ่

- หนังสือพิมพ์ ๑๒ ฉบับ ทั่วอินเดีย เสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ กับภารกิจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาวพุทธ


- ณ กาลครั้งหนึ่ง ของการสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ [ครั้งที่ ๒] ณ เมืองลัคเนา - พระเชตวัน ๙ - ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ The Revanta เมืองลัคเนา เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

- นสพ. สิบฉบับทั่วอินเดีย ลงข่าว อ.สุจินต์ เดินทางไปประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ ๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 21 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 22 ต.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

ขอบพระคุณ และยินดีในความดีของคุณวันชัย ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ