นสพ. สิบฉบับทั่วอินเดีย ลงข่าว อ.สุจินต์ เดินทางไปประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ ๒

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ก.ย. 2565
หมายเลข  43830
อ่าน  1,888

เมื่อวันที่ ๙-๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วย พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ กรรมการมูลนิธิฯ นายแพทย์ทวีป ถูกจิตร ที่ปรึกษามูลนิธิฯ คุณจริยา เจียมวิจิตร (กรรมการกฤษฎีกา) ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พลเรือโท นภดล สุธัมมสภา ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะ จำนวนทั้งสิ้น ๘๙ ท่าน ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ เป็นครั้งที่ ๒ ณ เมืองลัคเนา และ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะ ได้เดินทางไปยังอาคาร The Revanta เมืองลัคเนา เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่จัดงาน "การนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และ สนทนาธรรม" ที่ทางมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย (Dhamma Foundation India) โดยคุณอาช่า สินธุ ประธานมูลนิธิ และคุณอาคิล สินธุ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรมตำรวจเมืองลัคเนา (เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความอุปการะ สนับสนุน การทำงานในการเผยแพร่พระธรรมของมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย (Dhamma Foundation India) โดยความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศไทย อย่างดียิ่งเสมอมา

ในการนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ และของที่ระลึก แก่กรมตำรวจแห่งเมืองลัคเนา ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ชาวอินเดีย ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิพระธรรม แห่งประเทศอินเดีย (Dhamma Foundation India)

โอกาสนี้ นายตำรวจระดับสูงของเมืองลัคเนา Mr. Nilabbja ChoudharyJoint commissioner of police, Lucknow, Deputy commissioner of police, Mr. Shivasimpi Channappa (Indian Police services) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสำนักงานตำรวจ เมืองลัคเนา ได้ให้เกียรติเข้ารับโล่ และของที่ระลึก จากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งให้ความอุปการะ สนับสนุน การทำงานในการเผยแพร่พระธรรม ของมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย (Dhamma Foundation India) ด้วยดีเสมอมา

ในงานนี้ ได้มีประชาชนชาวอินเดีย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ ผู้พิพากษา ตลอดจนนักธุรกิจชาวอินเดีย ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติ ร่วมรับฟังและร่วมสนทนา ในการสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเดินทางมาประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ตามเจตนารมณ์ ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นครั้งที่ ๒ เป็นจำนวนมาก

" ... วันนี้ เป็นโอกาสพิเศษ ที่คงจะไม่มีอีก ในสังสารวัฏ เพราะว่า วันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามีโอกาสได้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทุกคนได้ยินชื่อมาตลอดเวลา แต่ว่า การที่จะได้รู้จักพระองค์จริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย

เพราะฉะนั้น วันนี้ ก็เป็นโอกาสที่มูลนิธิพระธรรม และ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้มาพบปะกับข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ดูแลมูลนิธิพระธรรม อย่างดี เพราะฉะนั้น ก็ขอถือโอกาสขอบคุณในความดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่ะ

อนึ่ง ได้มีหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศอินเดีย นำเสนอข่าวการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจสำคัญในการประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ เมืองลัคเนา ในครั้งที่ ๒ นี้ เป็นจำนวนมากถึง ๑๐ ฉบับ ด้วยกัน ตามภาพด้านล่าง :

ขอเชิญคลิกอ่านข่าว นสพ. ออนไลน์ ที่นำเสนอข่าว ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- https://www.instantkhabar.com/item/crowds-gathered-to-see-the-ashes-of-lord-buddha.html


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
namarupa
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านผู้ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ต่อผู้คนมากมาย ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครมาจากไหน ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ให้ ให้ ให้ไม่รู้จบค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไพรศรี
วันที่ 13 ก.ย. 2565

อนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนา

ด้วยความปลื้มปีติยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Nataya
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suporn71
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบแทบเท้า ท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาในความเมตตาของท่านที่มีต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร ท่านมีความอดทนในการที่จะให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาในธรรม ให้มีปัญญาในธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
yupa
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Wikit
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
แบ่ว
วันที่ 14 ก.ย. 2565

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
paew_int
วันที่ 14 ก.ย. 2565

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
siraya
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และกราบอนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Wiyada
วันที่ 14 ก.ย. 2565

รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
kulwilai
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในกุศลของคุณวันชัย และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
daeng
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับและกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ ขอบคุณที่ทำให้ชาตินี้มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมคำสอนที่เป็นคำจริงที่หายากยิ่งในยุคปัจจุบันครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
apichet
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Selaruck
วันที่ 14 ก.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ได้ประจักษ์แล้วประจักษ์อีกในความเป็นพุทธสาวิกาผู้มั่นคงของท่านอาจารย์ ผู้เคารพพระรัตนตรัยเหนือสิ่งอื่นใด ผู้มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่แท้จริงขององค์พระศาสดา ไม่ว่าใครคนนั้นจะอยู่ที่ใหน ไกลใกล้ ท่านดั้นด้นไป เพียงผู้นั้นสนใจใส่ใจที่จะเข้าใจพระธรรม ท่านผู้รอบ ท่านผู้ละเอียด ประณีต ในธรรมอันลึกซึ้ง ทุกสิ่งทุกประการ

เป็นบุญที่สุดของการมีชีวิตนี้ที่ได้เกิดในขณะที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้พบได้ฟังท่านอาจารย์ผู้ถ่ายทอดพระธรรมนั้น

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
talaykwang
วันที่ 14 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในกุศลของคุณวันชัย และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
muda muda
วันที่ 15 ก.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น และ กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง ขออนุโมทนาในความมีเมตตาของท่านอาจารย์ ที่ได้เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และสานต่อพระศาสนาให้ดำรงค์ต่อไป จะเกิดอีกกี่ชาติขอให้ได้เจอพระสัจธรรมได้หลุดพ้นตามธรรมของพระศาสดาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
capacitor4
วันที่ 15 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณพี่วันชัย และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
jirat wen
วันที่ 17 ก.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 18 ก.ย. 2565

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาทุกท่านในการเจริญกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Jans
วันที่ 2 ต.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และกราบอนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
nattawan
วันที่ 5 ส.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ