ประกาศมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 
มศพ.
วันที่  1 ต.ค. 2565
หมายเลข  44467
อ่าน  5,059

ประกาศมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายแพทย์ทวีป ถูกจิตร

๒. นางจริยา เจียมวิจิตร

๓. พลเรือโท นภดล สุธัมมสภา


๒.) มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ขอแจ้งให้ทราบว่า
นายผเดิม ยี่สมบุญ ได้พ้นจากการเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ของมูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 1 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
namarupa
วันที่ 1 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ และรับทราบเรื่องของคุณผเดิม ยี่สมบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 1 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
bigcat001
วันที่ 1 ต.ค. 2565

กราบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
วันที่ 2 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
muda muda
วันที่ 2 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนา ค่ะ พระสัทธรรม ยิ่งเผยแพร่ ยิ่งรุ่งเรือง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
keaosangwaan
วันที่ 2 ต.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่พระสัทธรรมค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
keaosangwaan
วันที่ 2 ต.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่พระสัทธรรมค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Selaruck
วันที่ 2 ต.ค. 2565

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ทั้ง 4 ท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ