สหายธรรมจากบ้านธัมมะ เวียดนาม เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมกับกลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ ที่ มศพ.

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  3 ส.ค. 2566
หมายเลข  46349
อ่าน  7,522

สหายธรรมชาวเวียดนาม จาก บ้านธัมมะ เวียดนาม (Vietnam Dhamma Home) กว่า ๒๐ ท่าน ได้เดินทางมาจากเมืองฮานอย ไซ่ง่อน (โฮจิมินห์) ญาจาง และเมืองอื่นๆ ของประเทศเวียดนาม เพื่อมาฟังและสนทนาธรรมร่วมกับ กลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ (Dhamma Study Group) ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ (Dhamma Study Group) ดังกล่าว ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นภายหลังจากที่ได้รับฟังธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านบรรยายธรรมที่ตำหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุฯ และที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร เมื่อร่วมหกสิบปีมาแล้ว โดย กลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ (Dhamma Study Group) ดังกล่าวได้นัดหมายกันเดินทางมาจากประเทศต่างๆ มี แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน เป็นต้น เพื่อมาร่วมสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นประจำปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย ในการนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมในภาคภาษาอังกฤษดังกล่าวไปทั่วโลก โดยมีสหายธรรมชาวต่างชาติ จากประเทศต่างๆ ที่ไม่มีโอกาสเดินทางมา ได้เข้าร่วมฟังและร่วมสนทนาออนไลน์ ตลอดรายการ

ภายหลังเสร็จจากการสนทนาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ก่อนที่ชาวเวียดนามกลุ่มใหญ่จะเดินทางกลับ (บางส่วนอยู่ร่วมสนทนาในภาคภาษาอังกฤษต่อ) ได้มีการบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ โดยในโอกาสนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้มอบภาพวาดของท่านแก่บ้านธัมมะเวียดนาม เป็นที่ระลึก โดยมีคุณตั้มบัค (Ms. Bach Thi Minh Tam) หรือที่ท่านพลอากาศตรีหญิง กาญจนา เชื้อทอง ขนานนามเธอว่า อาจารย์สุจินต์เวียดนาม เป็นผู้รับมอบ

ภาพวาดดังกล่าว อ.กฤษณ์ บัวสุข อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สหายธรรมจากชมรมบ้านธัมมะภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ ลำดับที่ ๓๖๓๘ เป็นผู้วาดด้วยกุศลศรัทธาที่มีต่อท่านอาจารย์ และได้นำมามอบแด่ท่านอาจารย์เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์เดินทางไปสนทนาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ (คลิกอ่าน : สนทนาธรรมกับบ้านธัมมะเชียงใหม่ 15 - 17 ก.พ. 2566)

ภาพวาดดังกล่าว วาดจากต้นฉบับภาพถ่าย ที่คุณวันชัย ภู่งาม ได้บันทึกไว้ เมื่อคราวที่ท่านอาจารย์ได้รับเชิญเพื่อไปสนทนาธรรมที่บ้านของคุณทักษพล คุณจริยา เจียมวิจิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (คลิกอ่าน : ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณทักษพล คุณจริยา เจียมวิจิตร ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) ทั้งนี้ คุณตั้มบัค (Ms. Bach Thi Minh Tam) กล่าวว่า เมื่อบ้านธัมมะเวียดนาม มีสำนักงานเป็นการถาวรแล้ว จะได้นำภาพวาดท่านอาจารย์ดังกล่าวไปติดตั้งไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สหายธรรมชาวบ้านธัมมะเวียดนาม ในการศึกษาธรรมต่อไป

(Ms. Bach Thi Minh Tam, คุณนภา จันทรางศุ, Ms. Tran Thanh Mai, ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์, คุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์, คุณ Sarah Procter Abbott)

อนึ่ง ขอบันทึกไว้เป็นที่ระลึกเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าหนึ่งวันที่ข้าพเจ้าได้รับคำยืนยันจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เมตตาจะมอบภาพวาดดังกล่าวแก่บ้านธัมมะเวียดนาม เมื่อข้าพเจ้าได้แจ้งแก่คุณใหม่ (Ms. Tran Thanh Mai) แกนนำและผู้สนับสนุนคนสำคัญของบ้านธัมมะเวียดนาม เธอกล่าวตอบว่าเธอรู้สึกดีใจจนตัวชาไปหมดขณะที่ทราบข่าวนี้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านธัมมะเวียดนามจะได้รับภาพนี้จริงๆ ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่าเธอไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย เพราะทราบมานานแล้ว ว่าเธอปรารถนาที่จะมีภาพวาดของท่านอาจารย์เพื่อนำไปติดตั้งเป็นที่ระลึก ในโอกาสที่บ้านธัมมะเวียดนาม จะมีสำนักงานเป็นของตนเอง เธอเคยปรารภ กับข้าพเจ้าไว้ถึงความปรารถนาของเธอ เมื่อครั้งที่เธอเห็นภาพที่พี่ตุ๊กแก (คุณวรรณวิไล เชาวน์ธาดาพงศ์) วาดภาพท่านอาจารย์ จากต้นฉบับภาพถ่ายที่ข้าพเจ้าบันทึกไว้คราวท่านอาจารย์เดินทางไปสนทนาธรรมที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ (คลิกอ่าน : ไปสนทนาธรรม ที่ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท สระบุรี ) ซึ่งเมื่อพี่ตุ๊กแกนำไปมอบให้ท่านอาจารย์ที่มูลนิธิฯ ท่านก็เมตตามอบภาพนี้ให้ข้าพเจ้า เมื่อหลายปีก่อน (เป็นความภูมิใจและประทับใจยิ่งแก่ข้าพเจ้า ซึ่งก็ได้นำมาประดับไว้ในห้องรับแขกที่บ้านเพื่อเตือนใจตนเอง เพื่อกราบระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และเพื่อเตือนใจในการที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันปล่อยมือไปจากพระธรรม จนกว่าชีวิตจะหาไม่)

ภายหลังการบันทึกภาพหมู่ และ รับมอบภาพวาดท่านอาจารย์เป็นที่ระลึกแล้ว คณะของสหายธรรมชาวเวียดนามทั้งหมดได้ร่วมกันเข้ากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยคุณตั้มบัค (Ms. Bach Thi Minh Tam) ได้กล่าวขอบคุณ ที่ท่านอาจารย์ดวงเดือน มีอุปการะคุณอย่างมากต่อพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำให้ชาวเวียดนามมีวันนี้ ที่ได้มีโอกาสเข้าใจธรรม จากการเผยแพร่ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ยินดียิ่งในความดีของทุกๆ ท่าน ขอความเจริญมั่นคงขึ้นในธรรม มีแด่ทุกๆ ท่าน ทั่วกัน


ขอเชิญติดตามฟังบันทึกการสนทนาธรรมดังกล่าว โดยคลิกที่ลิงก์ช่องยูทูป ด้านล่าง :

- Dhamma Home Vietnam

- DhammahomeTV


ตัวอย่างบันทึกการสนทนาธรรม ซึ่งทางบ้านธัมมะ เวียดนาม ได้ทำการถ่ายทอดสด พร้อมแปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเวียดนาม ขณะมีการสนทนาที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไปยังผู้ฟังในประเทศเวียดนามและชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสามารถรับชมรับฟังไปพร้อมๆ กัน

ตัวอย่างบันทึกการสนทนาธรรมในภาคภาษาอังกฤษ ของ กลุ่มผู้ศึกษาธรรมชาวต่างชาติ (Dhamma Study Group)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 3 ส.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนากุศลจิตคุณวันชัยค่ะ

ยินดีในกุศลจิตสหายธรรมชาวเวียดนาม,ชาวต่างชาติและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 3 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 3 ส.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kanchana.c
วันที่ 24 ส.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ