บทร้อยกรองบูชาพระคุณ ในโอกาส ๙๗ ปี ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2567
หมายเลข  47263
อ่าน  1,541

บทร้อยกรองบูชาพระคุณ
ในโอกาส ๙๗ ปี
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

อันบัณฑิต ชีวิตท่าน นั้นมีค่า
ทุกเวลา เร่งดำรง คงคำสอน
ล้วนเป็นคำ พระสัมพุทธ สุดสุนทร
ให้ถาวร สถิตไว้ ในโลกา

อัศจรรย์ ท่านอาจารย์ อาจหาญยิ่ง
มุ่งความจริง สัจจธรรม อันล้ำค่า
เลิศขันติ วิริยะ ยิ่งปัญญา
อุปสรรค มากปัญหา ท่านฝ่าฟัน

แดนอินเดีย ได้เห็น เป็นประจักษ์
ซาบซึ้งนัก ในพระคุณ บุญมหันต์
ผู้ได้ฟัง ยังประโยชน์ ปราโมทย์พลัน
อัศจรรย์ เป็นไป ไม่เคยมี

จากอินเดีย ผ่านด่าน เนปาลประเทศ
อันเป็นเหตุ ให้พระศาสน์ สิริศรี
ปลื้มที่สุด ณ พุทธภูมิ ลุมพินี
ด้วยว่ามี ผู้สนใจ ใฝ่ปัญญา

การเดินทาง ครั้งนี้ ยินดีนัก
เพราะพร้อมพรรค เพื่อนธัมมะ มาถ้วนหน้า
ทั้งไทยลาว ชาวเวียตนาม กัมพูชา
เพิ่มศรัทธาในพระธรรม ฉ่ำกมล

เก้าสิบเจ็ด จวบปี ศรีสวัสดิ์
เพริศพิพัฒน์ เพิ่มพูน บุญกุศล
ประดิษฐาน พระสัทธรรม ทั่วสากล
ศิษย์ทุกคน ขอนอบนบ เคารพคุณ

อรรณพ หอมจันทร์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑ ร้อยกรอง
๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
ณ จังหว้ดอุดรธานี


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จันทร์
วันที่ 13 ม.ค. 2567

น้อมกราบพระคุณอันยิ่งใหญ่และยินดีการเจริญกุศลทุกประการของท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

บทประพันธ์ไพเราะมากทั้งถ้อยคำที่ร้อยเรียง เสียงอ่านและเนื้อความที่งดงามด้วยความจริง ยินดีด้วยในการเจริญกุศลของอาจารย์อรรณพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 13 ม.ค. 2567

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบท่านอาจารย์อรรณพและกราบยินดีในกุศลทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ม.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wirat.k
วันที่ 14 ม.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์อรรณพ

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
วันที่ 14 ม.ค. 2567

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Bunma
วันที่ 14 ม.ค. 2567

กราบเท้าอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยสำนึกคุณอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
choonj
วันที่ 15 ม.ค. 2567

อนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Wisaka
วันที่ 15 ม.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาอาจารย์อรรณพ

และยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
กราบบูชาคุณอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์
บทกลอนไพเราะจับใจอย่างยิ่งครับ
ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะ
ของอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ
คุณซี จิรัชพรรณ์ กระจ่างประทีป
และพี่วันชัย ภู่งาม
และยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Jans
วันที่ 16 ม.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาอาจารย์อรรณพ

และยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
papon
วันที่ 16 ม.ค. 2567

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
siraya
วันที่ 18 ม.ค. 2567

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Selaruck
วันที่ 26 ม.ค. 2567

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบบูชาบทกลอนอันไพเราะจับใจของอาจารย์อรรณพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
panasda
วันที่ 5 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Dechachot
วันที่ 7 ก.พ. 2567

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Jarunee.A
วันที่ 22 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ