แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
มศพ.
วันที่  6 พ.ย. 2566
หมายเลข  46924
อ่าน  368

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ประกาศมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพิ่มอีก ๑ ท่าน คือ นายนิติธร ภักดีภูมิมณฑล

ดังนั้น คณะที่ปรึกษาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มี ๔ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายแพทย์ทวีป ถูกจิตร

๒. นางจริยา เจียมวิจิตร

๓. พลเรือโท นภดล สุธัมมสภา

๔. นายนิติธร ภักดีภูมิมณฑล


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
วันที่ 7 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 11 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ