Print 
ไปสนทนาธรรม ที่ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท สระบุรี
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14872
อ่าน  1,972

ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในกาลที่ท่านอาจารย์  ได้รับเชิญจากกลุ่มศึกษาธรรมที่จังหวัดลพบุรี  เพื่อร่วม สนทนาธรรมที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น  แม้ว่าข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปร่วม  ฟังเพียงวันเดียว แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขออนุญาตนำภาพและข้อความบางตอนที่ได้รับฟัง  มาแบ่งปันให้ทุกท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมฟังด้วยในวันนั้น ดังนี้

ท่านอาจารย์ "..เพราะฉะนั้น  บางคนก็อาจจะคิดว่า  เรียนธรรมะทำไม ?  ก็อาจจะคิดว่าเสียเวลานะคะ  เวลานี้ทำอะไรหรือคะ? ที่ว่าเสียไป นอนหรือว่าไปเที่ยว? หรือว่าไปทำอะไร ? กับการที่มีความเข้าใจถูก  เห็นถูกในสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ความเห็นถูก หรือความเข้าใจถูก อย่างนี้ได้เลย  ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม..."

"...เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะ  ก็จะรู้ว่า  พระธรรมมีคุณประโยชน์  และ ก็การศึกษานี้คือการศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะ  จนตายพอไหม?.. ยังไม่พอค่ะ..."

คุณคำปั่น "...ครับ  ก็เป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับ  ว่าขณะที่ฟังธรรมะก็ต้องเป็นความเข้าใจของผู้ฟังเองนะครับ  แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  นะครับ  เวลาที่พระองค์ประกาศพระธรรมเทศนาหรือว่าประกาศคำสอน ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง  ด้วยการเข้าใจ  และก็สามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะ  บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้  แต่ในขณะเดียวกันนะครับ  ก็มีผู้ฟังบางส่วนที่ฟังแล้ว  ไม่ได้ประโยชน์จากพระธรรมก็มีนะครับ..."

"...เพราะว่า ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  เพราะฉะนั้นนะครับ ธรรมะ  นั้นเมื่อจะกล่าวโดยสรุปก็คือ  เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีความเข้าใจเท่านั้นนะครับ  ผู้ที่ ไม่มีความเข้าใจย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม..."

    

"...พระสุสารทเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้ อย่างนี้ว่า  การเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย  ผู้เพรียบพร้อมด้วยศีลาทิคุณ  ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ  เป็นเหตุตัดความสงสัยเสียได้  ทำความรู้ให้เจริญงอกงาม  สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมกระทำพาลชนให้เป็นบัณฑิตได้  เพราะฉะนั้น การสมาคมกับสัตบุรุษจึงยังประโยชน์ให้สำเร็จได้..."

อาจารย์อรรณพ "..โลกนี้เป็นที่ดูผลของบุญและบาป การสะสมอะไรต่างๆ แต่ไม่ได้ดูคนอื่นนะครับ ดูที่ตัวเอง ที่สำคัญก็คือ มาถึงแต่ละท่านเองนะครับ  ท่านจะประเมินการสะสมของปัญญามานะครับ จากการที่ฟังธรรมะแล้วนี่นะครับ น้อมไปที่จะเข้าใจธรรมะหรือเปล่า? คือถ้ายังอยู่ในโลกของความคิด ในโลกของความต้องการผล ในเรื่องของการอยากจะรู้เรื่อง  หรือ  ในเรื่องของการสนใจอะไรอยู่  ที่ไม่ใช่การสนใจความจริง  ที่กำลังปรากฏในขณะนี้  ความเข้าใจ ความสนใจ และ  ศรัทธาในการที่จะเข้าใจ สิ่งที่ กำลังปรากฏนี้นะครับ  อันนั้นนะครับ จะเป็นตัวบ่งชี้ สภาพธรรมะฝ่ายดีเหล่านี้ ศรัทธา ปัญญา ต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องพอที่จะอนุมานได้ว่า  การสะสมในอดีต แล้วก็ในปัจจุบัน  นี้นะครับ เป็นไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่า ?..."

คุณลุงนิภัทร  "...ปทปรมบุคคล ความจริงไม่ได้แปลว่าฟังอะไรไม่รู้เรื่องนะครับ  ตามความจริง ปทปรมบุคคลนี่ ฟังรู้เรื่องครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลในชาตินี้  ก็ถือว่าเป็น ปทปรม ทั้งนั้น อย่างพวกเรานี่ คงจะไม่พ้นละมั้ง ?..."

ท่านอาจารย์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับสหายธรรมชาวลพบุรี


ในช่วงท้ายของการสนทนาในวันนี้  อาจารย์ธิดารัตน์  ได้กล่าวฝากข้อความที่ท่าน  ประทับใจในคำกล่าวของท่านอาจารย์ที่ว่า "เป็นผู้ใหม่เสมอ ทุกขณะที่ฟังธรรมะ แล้วก็  ตั้งใจฟัง  แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ฟัง  เท่าที่จะเข้าใจได้นี่นะคะ  เพราะไม่มีอย่างอื่นเลย  ก็คือ  ขณะนี้นะคะ เราเข้าใจสภาพธรรมะขนาดไหน ? " สั้น ๆ  แต่ควรค่าแก่การพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

การได้ยิน ได้ฟังพระธรรมที่ถูกและตรง ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ แม้มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อย  ก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งในสังสารวัฏฏ์อันหาที่สุดไม่ได้นี้  ขอกราบ อนุโมทนาท่านอาจารย์ ท่านวิทยากร ท่านผู้จัด  และ สหายธรรมชาวลพบุรีทุกท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
hadezz
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 08:29 น.

เป็นผู้ใหม่เสมอ  ขณะที่ฟังธรรมะ
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 09:01 น.

   "...เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะ  ก็จะรู้ว่า  พระธรรมมีคุณประโยชน์  และ ก็การ ศึกษานี้คือการศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะ  จนตายพอไหม?.....ยังไม่พอค่ะ..."  จนตายจากภพชาตินี้  ชาติหน้า...ชาติต่อ ๆ ไป...เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น  จนกว่าจะดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉท  ถึงพอค่ะ   ขออนุโมทนาคุณวันชัยค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Jans
Jans
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 10:09 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผิน
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 11:32 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 12:58 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 13:19 น.

 

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 13:31 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 19:33 น.

ของขวัญที่ประเสริฐที่สุดคือการช่วยให้คนอื่นเข้าใจธรรมะค่ะ    ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 22:01 น.

ก้าวย่างที่ประเสริฐคือขณะที่ค่อยๆเข้าใจพระธรรม แต่ในหนทางที่ถูกต้อง
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
พุทธรักษา
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 23:15 น.


ขออนุโมทนา...ในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 12:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 23:38 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
K
K
วันที่ 28 ธ.ค. 2552 09:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 3 ม.ค. 2553 10:03 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ