คณะสหายธรรมจากประเทศลาว เดินทางมาพบและสนทนาธรรม กับ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  30 ก.ค. 2566
หมายเลข  46329
อ่าน  5,234

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ คณะสหายธรรมชมรมบ้านธัมมะอีสาน ไทย-ลาว จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดยคุณบุญส่อง วิพรมมาวงศา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๕๔๐๑ คุณ สินไชย ดาวสมพง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๕๔๐๒ คุณ ศรีสมพร จันทบุตรดี (ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๕๔๐๓ พร้อมคณะสหายธรรม จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม ๑๕ ท่าน ได้เดินทางจากประเทศลาว เพื่อมาพบและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ถนนเจริญนคร ๗๘ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

การเดินทางมาของคุณบุญส่อง วิพรมมาวงศา พร้อมคณะสหายธรรมชาวลาว ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านที่พักและการเดินทางอย่างดียิ่ง จาก คุณ สาคร (แมว) เศลารักษ์ เซริเยส สมาชิกชมรมชมรมบ้านธัมมะ อีสาน ไทย-ลาว สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๒๐๔ จากจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส) ซึ่งคุณสาคร (แมว) เศลารักษ์ เซริเยส เป็นทั้งผู้ประสานงาน และ เป็นผู้นำ ในการพาคณะสหายธรรมชาวลาวมาพบและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในครั้งนี้

นอกจากนั้น การเข้าพบของคณะสหายธรรมจากประเทศลาวในครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วย คุณ สมพงษ์ เหลืองภิญโญ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ อีสาน ไทย-ลาว จากจังหวัดมหาสารคาม สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๖๖๕ ผู้จัดการสนทนาธรรมที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คุณจรรยา (แขก) ดวงแก้ว สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ อีสาน ไทย-ลาว จากจังหวัด อุบลราชธานี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๙๑๕ ผู้จัดการสนทนาธรรมที่จังหวัดอุลราชธานีครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะสหายธรรมชมรมบ้านธัมมะอีสาน ไทย-ลาว รวม ๗ ท่าน เข้าร่วมพบและสนทนาธรรมในครั้งนี้ด้วย [อนึ่ง คุณ สาคร (แมว) เศลารักษ์ เซริเยส สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ อีสาน ไทย-ลาว จากจังหวัด อุบลราชธานี เป็นผู้จัด การสนทนาธรรมที่จังหวัดอุลราชธานี ครั้งที่สอง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖]

การเดินทางมาพบของคณะสหายธรรมจาก สปป.ลาว ในครั้งนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมตตาให้มีการสนทนาธรรมครั้งพิเศษสุด เป็นครั้งแรก กล่าวคือ เป็นการสนทนาธรรมสองภาษา ระหว่างท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งสนทนาเป็นภาษาไทย กับ คุณบุญส่องและคณะ ที่สนทนาด้วยภาษาลาว โดยได้ทำการเผยแพร่ออกอากาศสดจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง ของการสนทนาธรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่งในสังสารวัฎ อันแสดงและยืนยันให้เห็นถึงคำที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ ดังปรากฏในพระไตรปิฎก ที่ว่า "ฟังและเข้าใจธรรมะ ในภาษาของตนๆ "

ซึ่งเมื่อท่านได้ฟังการสนทนาธรรมในครั้งนี้ และได้เห็นความเข้าใจธรรมของสหายธรรมจากประเทศลาว จะทำให้ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ดังกล่าว จากบันทึกการสนทนาธรรม ที่นำมาบันทึกไว้ในตอนท้ายของกระทู้นี้ เพื่อท่านที่มีโอกาสได้ฟังข่าวที่น่าปีติยินดีนี้ จะได้มีโอกาสฟังการสนทนาธรรรมครั้งพิเศษสุด ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้ทำการเผยแพร่ไปแล้วทั่วโลก ผู้ที่เคยสะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้รับฟัง และเข้าใจ ทั้งจะมีความประทับใจ ซาบซึ้งใจ ไม่รู้ลืม ตลอดกาลนาน

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และ ยินดียิ่ง ในกุศลของทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้


ขอเชิญชมและฟังบันทึกการสนทนาธรรมครั้งพิเศษดังกล่าว ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๖


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Selaruck
วันที่ 30 ก.ค. 2566

ขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพสูงยิ่ง

กราบคณะอาจารย์ มศพ ที่เคารพทุกท่าน

เป็นการสนทนาธรรมที่เป็น"ครั้งหนึ่งในสังสารวัฏ" ที่ประทับแล้วในจิตที่ได้มากราบท่านอาจารย์และคณะอาจารย์ มศพ และได้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านอาจารย์และคณะอาจารย์ได้เมตตากรุณาแสดง โดยมีพระบรมสารีริกธาตุประทับอยู่เหนือเศียรเกล้าของพวกเรา ในบรรยากาศที่มีดอกไม้บูชาอันวิจิตรอยู่โดยรอบ

ปลาบปลื้มปิติกับคุณบุญส่อง คุณสินไซ น้องศรีสมพร (จากฝรั่งเศส) น้องเส็งน้องวินแสงและน้องหยง พร้อมทั้งครอบครัวจากฝั่งลาว ที่ได้รับแสงพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์ได้นำมาจุดให้พวกเราเหล่า "ชาวไม่รู้" ทั้งหลาย เพื่อที่จะได้จุดต่อๆ กันไป

ทั้งนี้กราบขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลทุกประการของสหายธรรมกลุ่ม"แก่นธรรม" คุณสมพงษ์ น้องแขก (จรรยา) น้องเล็ก (พนมวรรณ) น้องสดใส และน้องแป๋ว (วสุธิดา) ที่ได้ช่วยดูแลพี่น้องสหายธรรมจากประเทศลาวและฝรั่งเศสอย่างดีเยี่ยม

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลทุกประการของทีมดอกไม้ที่นำโดยพี่แอ๊วฟองจันทร์ พร้อมทั้งอาจารย์ยุ๊ย น้องตู่ปริญญ์วุฒิ และน้องเอ๋พัทธนันธ์ ที่ได้เจริญทั้งดอกไม้บูชาและอาหารกลางวัน

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณวันชัย และเจ้าหน้าที่ มศพ ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 30 ก.ค. 2566

แสงธรรมสองฝั่งโขง

แสงพระธรรม คือ ความเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณวันชัยค่ะ

ยินดีในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
ยินดียิ่งในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีมากๆ ครับ
ขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะของพี่วันชัย ภู่งาม เป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีที่สุดครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
swanjariya
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
meenalovechoompoo
วันที่ 30 ก.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
namarupa
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านพี่น้องชาวอีสานและชาวลาวทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
siraya
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
วันที่ 30 ก.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chuchartjam
วันที่ 8 ส.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพบูชาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ