ตำนานของพระพุทธเจ้า จาก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก [เสียงอ่าน]

 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ต.ค. 2565
หมายเลข  44640
อ่าน  368

ตำนานของพระพุทธเจ้า จากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก กล่าวนำ คันถารัมภกถา และนิทานกถา

เป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์ตั้งแต่ทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ทรงสะสมบารมีในศาสนาของพระทศพลพระนามว่า ทีปังกร ทรงบำเพ็ญทานบารมีในพระชาติต่างๆ

ตำนานของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญทานบารมี

การบำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ 10 ชาติ คือ อกิตติจริยา สัขพราหมณจริยา กุรุธรรมจริยา มหาสุทัสนจริยา มหาโควินทจริยา เนมิราชจริยา จันทกุมารจริยา สิวิราชจริยา เวสันตรจริยา สสบัณฑิตจริยา ซึ่งเป็นทั้งทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี ในตอนท้ายของพระสูตรจะกล่าวว่า ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมา แม้เพียงใจเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พึงจากทุกข์ได้ จะพูดไปทำไมถึงการทำตามท่านเหล่านั้น โดยธรรมสมควรแก่ธรรมเล่า

ตำนานของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญศีลบารมี

อ่านโดย : พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

เผยแพร่ที่ : YouTube นานาสาระจากพระไตรปิฏก

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
siraya
วันที่ 12 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 12 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปทุม
วันที่ 12 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 16 ต.ค. 2565

กราบยินดีในความดีของพี่แดง (พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง) อย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nataya
วันที่ 6 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
talaykwang
วันที่ 24 พ.ย. 2565

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลทุกประการค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ