หนังสือพิมพ์ ๑๒ ฉบับ ทั่วอินเดีย เสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ กับภารกิจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาวพุทธ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  27 พ.ค. 2565
หมายเลข  43163
อ่าน  1,685

เมื่อช่วงเช้าของวันพุทธที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางมายังเมืองลัคเนา เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ คุณอาช่า สินธุ (Ashaji Sindhu) ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย และ คุณอาคิล สินธุ (Akhil Sindhu) ได้เข้าพบ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ณ โรงแรมที่พัก เพื่อรายงานข่าวที่หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ ฉบับ ทั่วประเทศอินเดีย พร้อมใจกันนำเสนอข่าว ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กับภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวพุทธ ในประเทศอินเดีย ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณอาคิล แจ้งว่า ในหนังสือพิมพ์จำนวน ๑๒ ฉบับดังกล่าวนั้น ๔ ฉบับ เป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐอุตตรประเทศ (ซึ่งมีการเผยแพร่ไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง พุทธคยา สารนาท (พาราณสี) และ เดลี ด้วย) อีก ๘ ฉบับ เป็นของทั้งประเทศอินเดีย

ข้อความบางตอน จากการรายงานข่าวของคุณอาคิล มีดังนี้ :

- หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวว่า "..นี่เป็นครั้งแรก ที่เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นในอินเดีย ไม่มีใครคิดถึงเลยว่าจะเกิดขึ้น และไม่มีใครคาดว่าจะได้เห็น ถ้าอาจารย์สุจินต์ ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ อินเดียไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ได้ในวันนี้เลย

- มีฉบับหนึ่ง เขากราบขอบคุณอาจารย์ ที่ได้นำพระธรรม กลับมาที่อินเดีย

- อีกฉบับหนึ่งบอกว่า นี่เป็นกุศลกรรมสูงสุด ที่เคยมีมา ในประเทศอินเดีย

- มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เขาใช้คำนำหน้าชื่อท่านอาจารย์ว่า Sushri (ไม่ใช้คำว่า Miss) ซึ่งเจาะจงใช้ด้วยความเคารพ (Sushri) เป็นคำนำหน้าที่เขาใช้สำหรับคนที่เขาเคารพ เขาเลือกคำศัพท์ที่ว่า บริสุทธิ์ที่สุด แสดงความเคารพที่สูงที่สุด

- เขาใช้คำนำหน้าชื่อท่านอาจารย์ว่า Sushri Sujin Boriharnwanakhet ซึ่งโดยทั่วไป เขาจะใช้คำนำหน้าเพียงว่า Shrimati แต่นี่เขาใช้คำว่า Sushri ซึ่ง คำว่า "Su" หมายความถึง ดีงามมาก ซึ่งเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเลย ตรงนี้ เป็นพิเศษมาก ปกติเขาจะใช้ Shrimati อย่างเดียว แต่ว่า หนังสือพิมพ์นี้ เลือกที่จะใช้คำว่า Sushri Sujin Boriharnwanakhet ซึ่งหมายถึงว่า "สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สตรีผู้มีคุณธรรมสูง"

- สำหรับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงาน เขาจะใช้คำนำหน้าว่า กุมารี (Kumari) แต่ว่าในกรณีนี้ เขาไม่ได้ใช้ Kumari เขาเลือกสรรพนาม (Sushri) นี้มาใช้โดยเฉพาะเลย แต่ภาษาไทยเราเรียก กุมาร กุมารี หมายถึงคนที่อายุไม่มาก แต่ที่นี่ อายุมากแค่ไหน ถ้ายังไม่แต่งงาน เขาจะใช้คำว่า กุมารี

- หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวท่านอาจารย์ฉบับที่ผู้สื่อข่าวท่านนี้นำมาให้ท่านอาจารย์และคณะชม เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเก่าแก่ของลัคเนา ซึ่งมีอายุถึงกว่าหนึ่งร้อยหนี่งปี แล้ว โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ มีการแจกจ่ายไปทั่วในหลายๆ รัฐ รวมถึงเมือง พุทธคยา สารนาท เดลี และทุกๆ ที่ ทั่วประเทศอินเดีย

ด้านล่าง เป็นภาพจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ของประเทศอินเดีย ฉบับต่างๆ

ขอเชิญติดตามข่าวตัวอย่างในเวปไซต์ของหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- samacharpatrika.com

- International Buddhist followers returned the ashes of Lord Buddha


- การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ สู่แดนพุทธภูมิ ๒๒-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ นำโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
- ชาวอินเดีย จัดพิธีต้อนรับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ยิ่งใหญ่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนา
- คุณ Ashaji Sindhu ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย เข้าพบและมอบของที่ระลึกแด่ อ.สุจินต์
- การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เริ่มขึ้นแล้ว! ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย จัดพิธีต้อนรับ อ.สุจินต์ และคณะ อย่างเป็นทางการ สุดยิ่งใหญ่
- อ.สุจินต์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) สูงค่ายิ่ง แก่ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ซาบซึ้งในหทัย : ถ้อยคำจากใจ คุณอาช่า สินธุ ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
narongdej.kamolpirom
narongdej.kamolpirom
วันที่ 27 พ.ค. 2565

ขอกราบอนุโมทนาสาธุในคุณความดี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี ปัญญาบารมี และเมตตาบารมีของท่านอาจารย์สุจินต์ และทุกท่านทั้งหมดที่มีส่วนทำให้งานที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นได้ครับ ขอให้พระธรรมหยั่งรากลึกและแผ่กว้างไพศาลออกไปในดินแดนพุทธภูมิ สาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 27 พ.ค. 2565

บุญบารมีของท่านอาจารย์สูงส่งยิ่งนัก ประทับใจมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เค้าได้กล่าวยกย่องท่านไว้ดังนี้....

" มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เขาใช้คำนำหน้าชื่อท่านอาจารย์ว่า Sushri (ไม่ใช้คำว่า Miss) ซึ่งเจาะจงใช้ด้วยความเคารพ (Sushri) เป็นคำนำหน้าที่เขาใช้สำหรับคนที่เขาเคารพ เขาเลือกคำศัพท์ที่ว่า บริสุทธิ์ที่สุด แสดงความเคารพที่สูงที่สุด

- เขาใช้คำนำหน้าชื่อท่านอาจารย์ว่า Sushri Sujin ซึ่งโดยทั่วไป เขาจะใช้คำนำหน้าเพียงว่า Shrimati แต่นี่เขาใช้คำว่า Sushri ซึ่งคำว่า "Su" หมายความถึง ดีงามมาก ซึ่งเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเลย ตรงนี้ เป็นพิเศษมาก ปกติเขาจะใช้ Shrimati อย่างเดียว แต่ว่า หนังสือพิมพ์นี้ เลือกที่จะใช้คำว่า Sushri ซึ่งหมายถึงว่า "สตรีที่มีคุณธรรมสูง"

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์มาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ จากครอบครัว Ivan Walsh

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sea
Sea
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kullawat
kullawat
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
panasda
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nuch chayanut
nuch chayanut
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตท่านอาจารย์สุจินต์และทุกๆ ท่านค่ะ สาธุๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
k-2504
k-2504
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 27 พ.ค. 2565

^^ขออนุโมทนา ในกุศลธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ และคณะ ทุกๆ ท่าน ฯ^^

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ไพรศรี
ไพรศรี
วันที่ 28 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในคุณความดีของท่านอาจารย์ สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
papon
papon
วันที่ 29 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
วิพรรณี
วิพรรณี
วันที่ 29 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
suchada.s
suchada.s
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง และน้อมอนุโมทนาในมหากุศล อันยิ่งใหญ่ ที่กระทำได้โดยยากนี้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ