ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  30 พ.ค. 2565
หมายเลข  43177
อ่าน  1,259

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวพุทธ คือ การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ พิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) สูงค่ายิ่ง แก่ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย โดยสมบูรณ์แล้ว

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ที่ร่วมเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวพุทธ กับท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้ขอโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านอาจารย์ โดยคุณสุจิตต์ อึ้งภากรณ์ น้องสาวที่อยู่ใกล้ชิดข้างกายท่านอาจารย์ในทุกๆ แห่งมาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของชาวคณะ ท่านแรก เพื่อน้อมพวงมาลัย กราบท่านอาจารย์

ตามด้วยนายแพทย์ทวีป ถูกจิตร นายแพทย์ผู้อำนวยการดูแลด้านการแพทย์-พยาบาล ท่านอาจารย์และคณะ ถัดมา คือ ท่าน พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผู้ที่เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการผู้มากความสามารถ ทั้งเป็นผู้ที่ทำงานหนักที่สุดท่านหนึ่งที่รับใช้พระศาสนามาตลอดระยะเวลายาวนาน ด้วยความอดทนและความเพียรอย่างยิ่ง อย่างที่คิดว่า ไม่มีกรรมการและเลขานุการของหน่วยงานใด จะสามารถทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้มากมาย เทียบเท่า หรือเสมอเหมือน ท่านพลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ ท่านนี้อีกเป็นแน่ เพราะแม้ในวัยที่ล่วงเลยกว่า ๗๐ ปีของท่านในขณะนี้ ท่านยังมีภารกิจที่ใหญ่ยิ่งอีกหลายประการ อาทิเช่น การดำเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อการก่อสร้างอาคารและสถานที่ ของมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย การก่อสร้างอาคารบ้านธัมมะภาคใต้ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเปิดชองประกวดราคาบริษัทก่อสร้างอาคารบ้านธัมมะภาคใต้ และ อื่นๆ ที่ล้วนต้องการความสามารถ ความละเอียดอ่อน และความพิถีพิถัน ในการดำเนินการของท่าน

(ภาพ พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มศพ. กับ ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มศพ.)

จากนั้นเป็นท่าน พลเรือโท นภดล สุธัมมสภา อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ ถัดมา เป็นคุณอาช่า สินธุ ประธานกรรมการมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย ที่เพิ่งได้รับการขานนามรับรอง จากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างเป็นทางการในวันนี้เอง ว่า เธอคือประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย และคุณอาคิล สินธุ สามี พร้อมด้วย คุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิฯ เข้าน้อมพวงมาลัย เพื่อบูชาคุณท่านอาจารย์ ในลำดับถัดมา

ต่อจากนั้นเป็น คุณโรเบอร์โต้ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศอิตาลี เพื่อร่วมในภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์ในครั้งนี้โดยเฉพาะ ต่อด้วย คุณสมนึก ภัทรธรรมบาล สหายธรรมผู้ศึกษาธรรมและมีกุศลศรัทธาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนานที่สุด คุณสมพงษ์ เหลืองภิญโญ สหายธรรมจากแดนอีสาน ผู้ที่จะเป็นแกนนำสำคัญ ในการก่อตั้ง บ้านธัมมะภาคอีสานต่อไปในอนาคตอันใกล้ ถัดมาเป็น กัปตันภาคภูมิ อรุณศรี กัปตันจากบริษัทการบินไทย คุณสายฝน ปานุราช ตัวแทนจากบ้านธัมมะภาคเหนือ ภญ.วิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์ พญ.ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์ และ สหายธรรมจากบ้านธัมมะภาคใต้ ต่างได้ทยอยกัน น้อมพวงมาลัยและดอกไม้ กราบท่านอาจารย์ ตามลำดับ และในท้ายที่สุดคือ คณะของทีมจัดดอกไม้ นำโดยคุณฟองจันทร์ วอลช และ อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ุ ที่นำดอกไม้จำนวนมากมาจากประเทศไทย เพื่อจัดประดับสถานที่ด้วยความงดงามยิ่ง ในครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ุ ยังให้เกียรติ รับเป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับการแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์ในครั้งนี้อีกด้วย

(ภาพคุณฟองจันทร์ วอลช และ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ุ)

ในช่วงท้ายของรายการ ท่านพลตรีหญิง นันทา เกษหอม ได้นำชาวคณะ ขับเพลงฉ่อย ซึ่งท่านเป็นทั้งผู้ประพันธ์เนื้อร้องและขับเพลงฉ่อยนี้ด้วยตัวเอง เป็นเนื้อหาที่แสนไพเราะเพราะพริ้ง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ไทย ที่น่าประทับใจ ณ ดินแดนพุทธภูมิ โดยกล่าวถึงภารกิจสำคัญในครั้งนี้ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจ และความสนุกสนานครื้นเครง ตามสไตล์ของท่าน เป็นการปิดท้าย

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น ในช่วงเริ่มต้นรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ ได้อ่านบทประพันธ์ที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้นอย่างสุดความสามารถ และเพิ่งเสร็จสิ้น สดๆ ร้อนๆ ในวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนจากใจของทุกๆ ท่าน กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในภารกิจสำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาวพุทธในครั้งนี้ ที่ท่านอาจารย์มีความมุ่งมั่นตลอดมา ด้วยความมั่นคงยิ่ง โดยไม่หวั่นไหวไปกับคำทัดทานใดๆ จนประสบความสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และงดงามยิ่ง เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน ทั้งเป็นที่อนุโมทนาสาธุการอย่างสูงสุดของชาวอินเดีย ที่สื่อหนังสือพิมพ์ กว่า ๑๒ ฉบับ ทั่วประเทศอินเดีย ได้พร้อมใจกันนำเสนอข่าว มีฉบับหนึ่ง กล่าวชื่นชมว่า ภารกิจดังกล่าว เป็นกุศลกรรมสูงสุด ที่เคยมีมาในประเทศอินเดีย และหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่ง ได้ยกย่องท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างมาก ด้วยการขานนามของท่านอาจารย์ว่า Sushri Sujin Boriharnwanakhet อันมีความหมายถึง "สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สตรีผู้มีคุณธรรมสูง" ซึ่งได้ทราบว่า โดยปรกติ ไม่เคยมีการใช้คำสรรพนามที่เป็นการให้เกียรติสูงสุดเช่นนี้แก่ผู้ใด ในประเทศอินเดีย มานานแล้ว (คลิกอ่าน หนังสือพิมพ์ ๑๒ ฉบับ ทั่วอินเดีย เสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ กับภารกิจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาวพุทธ)

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว บทประพันธ์ เพื่อกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ ในครั้งนี้ มีความไพเราะ งดงาม ครบถ้วน ลึกซึ้งกินใจ และประทับใจอย่างยิ่ง สุดที่จะพรรณาได้ ดังจะได้สาธยายบทประพันธ์ เพื่อประกอบภาพแห่งความประทับใจยิ่ง ใน ณ กาลครั้งหนึ่ง นั้น ดังต่อไปนี้

กราบแทบเท้า ท่านอาจารย์ มั่นในจิต
ร่วมประดิษ - ฐาน พระศาสนา
แสนซาบซึ้ง สุดปีติ ที่ได้มา
ด้วยศรัทธา ในพระธรรม ฉ่ำกมล

ท่านอาจารย์ สานสืบ พระศาสนา
ท่านอาจารย์ นำพา มหากุศล
ท่านอาจารย์ จิตเอื้อ เพื่อทุกคน
ท่านอาจารย์ เปี่ยมล้น กุศลกรรม

กว่าพระธรรม จะดำรง คงอยู่ได้
ต้องอาศัย บัณฑิต คิดอุปถัมภ์
ท่านอาจารย์ ท่านพร้อม เร่งน้อมนำ
ท่านกระทำ ทุกอย่าง ไม่ยั้งหยุด

อันงานใหญ่ งานยาก ลำบากยิ่ง
นำพระธรรม คำจริง สิ่งสูงสุด
ประดิษฐาน กลับสู่แดน พระสัมพุทธ
บริสุทธิ์ บริบูรณ์ คุณอนันต์

มูลนิธิ พระธรรม ก่อกำเนิด
แสนประเสริฐ เพื่อสถิต พระธรรมมั่น
เป็นตามคลอง ของพระธรรม งามเลิศพลัน
อัศจรรย์ ใจนัก ประจักษ์จริง

ขอกราบเท้า ท่านซ้ำซ้ำ ด้วยสำนึก
น้อมรำลึก ถึงบุญ คุณใหญ่ยิ่ง
ที่ท่านสอน ท่านแสดง แจงความจริง
แต่ละสิ่ง เดี๋ยวนี้ ไม่มีเรา

เมื่อรู้ธรรม จึงนำไป ในประโยชน์
เกิดปราโมทย์ มั่นใจ ไม่ขลาดเขลา
เรียนธัมมะ ละชั่ว คลายมัวเมา
ตามรอยเท้า ท่านอาจารย์ สานพระธรรม

อรรณพ หอมจันทร์
๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ เมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

"...การที่เกิดมาพบกันในแต่ละชาติ โดยสถานต่างๆ ในสังสารวัฏ การพบกันในชาติซึ่งได้เกื้อกูลเป็นมิตรกันในพระธรรม หรือว่ามีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม ชาตินั้นก็ต้องเป็นชาติที่ประเสริฐสุดในสังสารวัฏยิ่งกว่าชาติอื่นๆ ..." (สุจินต์ บริหารวนเขตต์)

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และ ยินดีในความดีของทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

(จัดทำภาพบทประพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย คุณจิรัชพรรณ์ (ซี) กระจ่างประทีป สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๖๑๕ หนึ่งในคณะทำงานฯ ผู้มากความสามารถในการออกแบบจัดทำป้ายสำหรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)


- การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ สู่แดนพุทธภูมิ ๒๒-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ นำโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
- ชาวอินเดีย จัดพิธีต้อนรับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ยิ่งใหญ่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนา
- คุณ Ashaji Sindhu ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย เข้าพบและมอบของที่ระลึกแด่ อ.สุจินต์
- การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เริ่มขึ้นแล้ว! ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย จัดพิธีต้อนรับ อ.สุจินต์ และคณะ อย่างเป็นทางการ สุดยิ่งใหญ่
- อ.สุจินต์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) สูงค่ายิ่ง แก่ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย

- หนังสือพิมพ์ ๑๒ ฉบับ ทั่วอินเดีย เสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ กับภารกิจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาวพุทธ

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ซาบซึ้งในหทัย : ถ้อยคำจากใจ คุณอาช่า สินธุ ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ครับ ซาบซึ้งอย่างยิ่งที่เห็นความั่นคงในการเผยแพร่พระธรรมของท่านอาจารย์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nataya
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 30 พ.ค. 2565

ขอกราบอนุโมทนา ในกุศลจิต ของทุกๆ ท่าน

ด้วยความปลื้มปิติ อย่างสูงยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณที่นำคำจริงมาเผยแผ่.กราบอนุโมทนาคะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
siraya
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภาคภูมิอรุณศรี
ภาคภูมิอรุณศรี
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์

ซาบซึ้ง ปิติเป็นอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเดินทางกับท่านอาจารย์และคณะ

ณ กาลครั้งหนึ่งได้ประจักษ์บารมี อธิษฐาน สัจจะ ขันติ วิริยะ ในการเผยแพร่พระธรรมสู่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Sea
Sea
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 30 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
swanjariya
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของพลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ คุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาช่าและทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
suchada.s
suchada.s
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง ขออนุโมทนามหากุศลของทุกท่าน โดยเฉพาะขอขอบคุณคุณวันชัย ที่กรุณาเผยแพร่ภาพ บรรยายข่าวสารอันประเสริฐ ก่อให้เกิดความปิติอย่างยิ่งครั้งนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้า บูชาคุณ ท่านอาจารย์

สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณ และ กราบอนุโมทนา

ในกุศลธรรมทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kulwilai
kulwilai
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และ ยินดีในความดีของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในความดีของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 30 พ.ค. 2565

มีแต่ความปิติและซาบซึ้งสุดพรรณา

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของคณาจารย์และทีมงาน มศพ ทุกท่านค่ะ

สาธุสาธุสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วิพรรณี
วิพรรณี
วันที่ 31 พ.ค. 2565

กราบเท้า บูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูง และ อนุโมทนา กับทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ