คุณ Ashaji Sindhu ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย เข้าพบและมอบของที่ระลึกแด่ อ.สุจินต์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 พ.ค. 2565
หมายเลข  43147
อ่าน  1,444

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕) คุณ Ashaji Sindhu ประธานมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ประเทศอินเดีย และสามี คุณ Akhil Sindhu คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึก แด่ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผู้อุปถัมภ์ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย ณ ห้องพัก ภายในโรงแรม Lineage เมืองลัคเนา เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ก่อนที่การสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี จะเริ่มขึ้นในเวลา ๙.๐๐ น ของวันนี้

ภายหลังที่ได้มอบของที่ระลึกเสร็จแล้ว คุณ Ashaji และ คุณ Akhil ได้เชิญท่านอาจารย์ไปยังที่สนทนาธรรมที่ได้จัดเตรียมไว้ภายในโรงแรม เพื่อการสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี อันเป็นภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในเจตนารมย์อันแน่วแน่ ที่จะอัญเชิญพระธรรม กลับคืนมาประดิษฐาน ณ แดนพุทธภูมิ ต่อไป

อนึ่ง รายละเอียดของภารกิจสำคัญนี้ ท่านสามารถคลิกชมได้จากบันทึกการสนทนาธรรม ไทย-ฮินดี ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ในพระพุทธศาสนา จากการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกในวันนี้ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


- การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ สู่แดนพุทธภูมิ ๒๒-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕ นำโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
- ชาวอินเดีย จัดพิธีต้อนรับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ยิ่งใหญ่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนา

- การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เริ่มขึ้นแล้ว! ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย จัดพิธีต้อนรับ อ.สุจินต์ และคณะ อย่างเป็นทางการ สุดยิ่งใหญ่
- อ.สุจินต์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนบุษยภาชน์ (จำลอง) สูงค่ายิ่ง แก่ มูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย

- หนังสือพิมพ์ ๑๒ ฉบับ ทั่วอินเดีย เสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ กับภารกิจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาวพุทธ

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ซาบซึ้งในหทัย : ถ้อยคำจากใจ คุณอาช่า สินธุ ประธานมูลนิธิพระธรรม ประเทศอินเดีย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาในกุศลยิ่ง ทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Selaruck
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณอาคิลอาช่าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 23 พ.ค. 2565

    กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Dusita
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบ ขอบพระคุณ และ อนุโมทนา ค่ะ ทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปทุม
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Sudarat
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
panasda
วันที่ 23 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kanchana.c
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ ขอบคุณภาพสวยๆ และบทความของน้องวันชัยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
kulwilai
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพ

กราบยินดีในกุศลจิตของคุณอาคิลอาช่า และคุณวันชัย ภู่งาม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
petsin.90
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Naza
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะดีต่อใจจริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เข้าใจ
วันที่ 23 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
nattawan
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
Petcharathy
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
jbk02
วันที่ 24 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ

และอนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ชโอด
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ดีใจ กราบสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
นภา_พงษ์สำราญ
วันที่ 24 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบอนุโมทนาบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และอนุโทนาท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
chaweewanksyt
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนา..ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Sea
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง กราบยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
narongdej.kamolpirom
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ขออนุโมทนาสาธุครับ ขอให้พระธรรมได้ประดิษฐานและหยั่งรากลึกในดินแดนพุทธภูมิอีกครั้ง ขอให้ชาวอินเดียได้มีความเข้าใจพระธรรมคำจริงของพระพุทธองค์กันมากๆ สาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
natthayapinthong339
วันที่ 26 พ.ค. 2565

กราบบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาในกุศลธรรม ทุกประการค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ