ความคิด และ การกระทำดี/ชั่วทางกายวาจา มาพร้อมกัน หรือ สิ่งใดเกิดก่อนหลัง

 
lokiya
วันที่  21 ต.ค. 2565
หมายเลข  44835
อ่าน  498

ขอทราบความละเอียดด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 23 ต.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"เมื่อใจของท่านไม่เบียดเบียน กาย วาจา ก็ย่อมไม่ประทุษร้าย ไม่เบียดเบียนด้วย เพราะก่อนที่จะมีการกระทำทางกาย ทางวาจา จิตใจคิดมากมายนับไม่ถ้วน ยังไม่ได้ทำเลย คิดเสียก่อนมากมายแล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกุศลหรืออกุศลก็ตาม ก็จะต้องเป็นไปตามความคิดนั้น เพราะฉะนั้น ถ้ามีใจที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียน กาย วาจา ก็ย่อมไม่เบียดเบียนด้วย"

อ้างอิงจาก ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๕๘๑


กว่าจะสำเร็จเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดี ทางกาย ทางวาจา ก็ต้องมีการคิดก่อน ถ้าคิดดี ก็ทำให้มีการกระทำที่ดี ทางกาย ทางวาจา ซึ่งก็มาจากสภาพจิตใจที่ดีงาม และเมื่อได้ทำสิ่งที่ดีแล้ว ความดีก็ยังสามารถเกิดต่อได้อีก ที่คิดถึงความดีที่ได้กระทำแล้ว มีความปลาบปลื้มใจเบิกบานใจในคุณความดีที่ได้กระทำไปแล้ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดไม่ไดี สะสมอกุศลมีกำลังมากขึ้น ก็ทำให้มีการกระทำที่ไม่ดีทางกาย ทางวาจา ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่น และเมื่อทำทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปแล้ว ก็ยังเป็นเหตุให้ความคิดที่ไม่ดีซึ่งเป็นอกุศลเกิดต่อไปอีกได้ เดือดร้อนจากกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำไปแล้ว คิดถึงคราใด เดือดร้อนใจ ทุกข์ใจเมื่อนั้น หรือ บางคนยังคิดที่จะทำชั่วอย่างนั้นๆ ต่อไปอีกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลย ทั้งหมดทั้งปวง ล้วนเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ต.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 24 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
วันที่ 25 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ