เวลเนส ซิตี้ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา - วันที่ 20 ก.ย. 2561