คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วันที่ 10 ต.ค. 2561