ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท เพื่อไปสนทนาธรรมเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  679
เปิด  507
ปรับปรุง  3 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ