ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คุณทวีชัย อยู่มั่นธรรมา มีกุศลศรัทธากราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรไปพักผ่อนและสนทนาธรรม ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย คุณทวีชัยได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และมีกุศลจิตที่จะเกื้อกูลแก่สหายธรรม เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมร่วมกัน ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามหมายเลข  678
เปิด  467
ปรับปรุง  2 ธ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ