ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี ๗ เมษายน ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ราชบุรี มี คุณครูจรัญ ฉลวยศรีเมือง คุณครูมาลี ฉลวยศรีเมือง เป็นต้น ที่มีกุศลศรัทธาจัดสนทนาธรรมในครั้งนี้ โดยมีคุณน้าธนิต ชื่นสกุล เป็นที่ปรึกษา เพื่อไปสนทนาธรรม ณ ห้องชวนชม แพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  674
เปิด  443
ปรับปรุง  12 พ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ