ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ คุณสุภาพรรณ ชูสวัสดิชัย และครอบครัว พร้อมทั้งคุณนวลใจ ธนานุรักษากุล และเพื่อน ๆ ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปสนทนาธรรม ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมหมายเลข  670
เปิด  545
ปรับปรุง  3 พ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ