ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ จังหวัดน่าน ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ จังหวัดน่าน ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดร.อนุสรณ์ กุศลวงศ์ ได้กราบเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพื่อไปพักผ่อน ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมเดินทางไปด้วย คณะแรกเดินทางด้วยรถทัวร์ในเช้าวันที่ ๑๗ ถึงที่พักในปัว เวลาเย็น สำหรับท่านอาจารย์และอีกคณะหนึ่ง ได้ออกเดินทางโดยเครื่องบินในตอนสายของวันที่ ๑๘ ถึงท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ราว ๑๑.๓๐ น.หมายเลข  668
เปิด  567
ปรับปรุง  31 ต.ค. 2563

หนังสือแนะนำ