ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ มาฆบูชา ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ มาฆบูชา ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดให้มีการสนทนาธรรม ที่มูลนิธิฯ นำโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.หมายเลข  664
เปิด  485
ปรับปรุง  21 ต.ค. 2563

หนังสือแนะนำ