ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท โดยท่าน พลโท นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร ประธานชมรมได้กราบเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปสนทนาธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  658
เปิด  593
ปรับปรุง  9 ต.ค. 2563

หนังสือแนะนำ