ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันแสดงเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันแสดงเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ ศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการตั้งแสดง เครื่องบูชาพระรัตนตรัย ที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างขึ้น โดยการอนุมัติของสมาคมมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุวรรณฆระ คือ เครื่องประกอบการอัญเชิญพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต ขึ้นจากตู้เซฟ ที่เก็บรักษาไว้ใต้ดิน ภายในพระมูลคันธกุฎีวิหาร เมืองสารนาถ พาราณสี (พระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต คือ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มูลนิธิฯ สร้างและนำไปถวายไว้ ณ พระมูลคันธกุฎี เมืองสารนาถ พาราณสี เมื่อปี ๒๕๕๕)หมายเลข  653
เปิด  496
ปรับปรุง  10 ก.ย. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ