ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [5]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [5]
โดย วันชัย ภู่งาม

     ท่านอาจารย์กล่าวถึงความลึกซึ้งของคำว่า "ที่พึ่ง" ไว้อย่างไพเราะ จับใจข้าพเจ้า อย่างยิ่ง เมื่อไปฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯในวันรุ่งขึ้น (วันอาทิตย์) จึงตั้งใจที่จะบันทึกภาพมา เพื่อประกอบกับความบางตอน ของการสนทนาในวันเสาร์ ที่ได้มีความซาบซึ้งอยู่ในใจนั้นมาฝากทุกๆ ท่าน เพื่อพิจารณาร่วมกัน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก เพื่อประโยชน์เช่นเคยหมายเลข  650
เปิด  477
ปรับปรุง  3 ก.ย. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ