ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ ศาสนา และคณะวิทยากรไปสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.หมายเลข  642
เปิด  601
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2563

หนังสือแนะนำ