ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ อาสาฬหบูชา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ อาสาฬหบูชา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดให้มีการสนทนาธรรม เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา นำโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสนทนาธรรมเป็นจำนวนมากเช่นเคยหมายเลข  638
เปิด  542
ปรับปรุง  10 ก.ค. 2563

หนังสือแนะนำ