ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านสวนนันทา จันทบุรี ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านสวนนันทา จันทบุรี ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากพลตรีหญิงนันทา เกษหอม เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมที่ บ้านสวนนันทาอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พี่นันท์หรือพลตรีหญิงนันทา เกษหอม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ วังพญาไท เคยได้รับคำประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าเป็นผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างดียิ่ง ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานชมรมศิษย์พยาบาลทหารบกท่านแรก ซึ่งต่อมาท่านก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมพยาบาลทหารบกท่านแรกอีกด้วยหมายเลข  633
เปิด  676
ปรับปรุง  22 มิ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ