ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดย วันชัย ภู่งาม

     วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท เพื่อไปสนทนาธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เป็นกุศลจิตและกุศลเจตนาของชาวชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท โดยการนำของท่านพลตรีกฤษฎา ดวงอุไร ประธานชมรม และคณะฯ ที่ได้จัดให้มีการสนทนาธรรมในวันสำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดมาหมายเลข  627
เปิด  580
ปรับปรุง  5 มิ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ